Presscentrum počas SNS 2013

18.júl 2013

VÝBOR PRE INFORMOVANIE NRSNM

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny počas Slovenských národných slávností plánuje zrealizovať projekt organizovania Presscentra, v ktorom budú angažovaní novinári elektronických a printových médií. Týmto spôsobom budú informovať médiá o všetkých podujatiach, ktoré sa uskutočnia počas Slávností. Nezabúda sa ani na inorečové médiá, ktoré doposiaľ takmer ani neinformovali o sviatku Slovákov žijúcich v Srbsku. Skrátka povedané – úlohou novinárov bude rozposlať príspevky slovenským a neslovenským médiám ihneď po zakončení programu, prípadne aj počas priebehu programu. Novinári budú ubytovaní v Petrovci a na pracovné úlohy budú využívať priestory Petrovského rozhlasu.

V Novom Sade 1. augusta na slávnostnom zasadnutí NRSNM pri príležitosti 10. výročia založenia bude po prvýkrát udelená aj Cena NRSNM za prínos v oblasti informovania. Cenu udelí Výbor pre informovanie novinárovi, ktorý zanechal stopy v slovenskom vojvodinskom novinárstve.

Stretnutie slovenských novinárov sa tradične uskutoční počas SNS, keď po prvýkrát bude udelená aj Osobitná cena za prínos v kultúre vojvodinských Slovákov a po druhýkrát udelia i Cenu Anny Nemogovej-Kolárovej za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom jazyku, okrem v slovenskom.

J. Pániková

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs