S novým predsedom – za starým cieľom

31.jan 2013

„Starý cieľ“ sa volá – postup do vyššej súťaže. Hoci ho priamo do plánu činnosti na rok 2013 nezabudovali, táto myšlienka bola ešte ako prítomná na výročnej schôdzi Zhromaždenia Futbalového klubu Budúcnosť Hložany v stredu 23. januára 2013. V kaviarni Pod lipami okrem členov užšieho vedenia boli prítomní aj fanúšikovia, členovia klubu, tréneri a zopár hráčov. Zhromaždenie prijalo správy o činnosti a hospodárení, ako i plány na bežný rok, a za nového predsedu zvolilo Ondreja Korčoka namiesto Jána Hrubíka.

O činnosti v uplynulej sezóne sa úvodom výročného zhromaždenia FK Budúcnosť zmienili tajomník Stanislav Srnka, doterajší predseda Ján Hrubík a účtovník Juraj Takáč (sedia zľava)

V prvej časti správy o vlaňajšej činnosti tajomník Stanislav Srnka sprítomnil celkom úspešnú jarnú časť súťaže v Medziobecnej lige Báčska Palanka – prvá trieda, v ktorej seniori Budúcnosti nakoniec obsadili 2. miesto a v barážových zápasoch o postup prehrali až v druhom kole, na penalty, s celkom ŽSK zo Žablja, takže sa im sen o postupe nesplnil. Čo nebolo – môže byť. O to skôr, že v jesennej časti Budúcnosť pod vedením trénera Mirka Lukića z Čelareva zimuje na 1. mieste tabuľky. Hložančania vyhrali 9 zápasov a v dvoch dosiahli nerozhodný výsledok. Chuť prehry nepoznali, nastrieľali 42 a prijali 12 gólov. V osobitnom príspevku si inokedy posvietime na jesennú časť majstrovstiev. Zo správy sme sa tiež dozvedeli, že pomerne úspešne si počínali aj najmladší futbalisti („kohútiky“), ktorí súťažili v Novosadskej oblastnej lige pod vedením trénera Vladimira Lokića. Darilo sa aj veteránom, ktorí zohrali až 24 priateľských zápasov. Budúcnosť v auguste zorganizovala Memoriál Jána Bučíka a stala sa víťazom prvého ročníka. Žiaľ, po niekoľkých vydarených sezónach, v dôsledku nezáujmu, nehrali pionieri (starší žiaci). Na druhej strane s činnosťou začalo dievčenské futbalové družstvo a viedol ho predseda Ján Hrubík.

Srnka prízvukoval, že veľké zásluhy za úspechy patria Miestnemu spoločenstvu Hložany a Obci Báčsky Petrovec, a že finančnú pomoc poskytli aj početní sponzori a donátori. Finančnú správu podal účtovník Juraj Takáč. Vlani sa na žírový účet klubu zlialo 1 366 000 dinárov, najviac z rozpočtov Obce Báčky Petrovec 480 000, a MS Hložany 410 000. S ohľadom na nároky a prípadný postup (čo by si vyžiadalo aj záväzok založenia dorasteneckého celku), kiaže sa zvýšenie výdavkov, takže predpokladaný prijatý rozpočet na rok 2013 tvorí 2,3 milióna dinárov. Vedenie ráta s polmiliónovými sumami z vlastných príjmov a z rozpočtu MS. Od obce očakávajú 700 000 a od dobrodincov 600 000.

Predseda Rady MS Hložany Ján Bohuš povedal, že dedinské vedenie je hrdé na to, ako pracujú všetky spolky a združenia v osade, na ktorých činnosť MS vyčleňuje značné účelové prostriedky z miestneho samozdanenia. Osobitne podčiarkol, že „mladí ľudia okolo predsedu FK pracovali kvalitne“, dodal, že „iné osady nám môžu závidieť“, a uzavrel, že „klub funguje pozitívne“.

Všetky správy a plány prítomní schválili jednohlasne. Po úradnej časti nasledovala neformálna debata o vlaňajšom a najmä o roku, ktorý sa začal. Ako sme sa dozvedeli, prípravy seniorov sa začnú 5. februára a majstrovstvá odštartujú koncom marca; dovtedy by Budúcnosť mala zohrať 10 prípravných zápasov.

Juraj Bartoš

 

ZMENY VO VEDENÍ

S najväčším pochopením zhromaždenie FK Budúcnosť uvoľnilo Jána Hrubíka z funkcie predsedu (na jeho požiadanie), keďže sa odteraz chce ešte viac venovať práci s dievčenským celkom ako tréner. Za nového predsedu FK Budúcnosť zvolili Ondreja Korčoka, niekdajšieho brankára a doterajšieho predsedu Dozornej rady, ktorý sa poďakoval za dôveru.

Na návrh Správnej rady zvýšili počet členov tohto orgánu z doterajších 9 na 13 členov, takže (staro)novú SR tvoria: Ondrej Korčok (predseda), Stanislav Srnka (tajomník), Michal Bohuš (športový riaditeľ), Ján Benka ml. (Ul. V. Vlahovića, pokladník), Ján Hrubík, Ján Bažaľa, Samuel Dubovský, Daniel Toman, Michal Potfaj, Ján Dierčan, Ján Zahorec (donedávny brankár), Vladimír Lomiansky a Stanislav Žembery.

Dozornú radu tvoria: Pavel Mravík (Ul. osloboditeľská, predseda), Ľudovít Dudok a Vladimir Lokić.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs