Slávnosti 2019 sú za nami

15.aug 2019

Slávnosti 2019 sú za nami

Prvá časť programu Slovenských národných slávností 2019 sa začala uskutočňovať už v prvú augustovú nedeľu, keď otvorili tri výstavy. Najprv národopisnú, neskôr historickú pod holým nebom v strede Petrovca a napokon aj výstavu umeleckých fotografií.

Program Slávností potom pokračoval v nasledujúcu stredu a trval do nedele. Okrem toho jadra, čo sa usporadúva v Báčskom Petrovci, časť programov bola zrealizovaná v Novom Sade a Báčskej Palanke. V novosadskom Archíve Vojvodiny aj širšej srbskej verejnosti priblížili život Slovákov a storočnice gymnázia, kníhtlačiarne a Slovenských národných slávností. V Palanke zase tradične sa stretajú študenti, hoci ich na podujatie čoraz ťažšie prilákať.

V podstate Slávnosti majú programovú os, ktorá sa opakuje každý rok. Stretávajú sa matičiari, stretávajú sa učitelia, stretávajú sa aj členovia NRSNM, ale aj zdravotníci, novinári a nové knihy prezentujú ženy spisovateľky. Okrem toho sú tu aj galakoncerty dospelých a detí, divadelné predstavenia a množstvo výstav, večierkov, jarmočných obsahov. Nechýbajú ani športové súťaže a nie je núdza ani o stretnutia, veselia a zábavy v kluboch a reštauráciách, koncerty.

Tohto roku sa v krátkom čase dvakrát v Petrovci zastavil predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Svojou prítomnosťou poctil aj Slávnosti. Neprítomnosť premiérky Srbska v Petrovci suploval predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović. Ako najvyšším hosťom sa Pellegrinimu a Mirovićovi dostalo česť Slávnosti aj otvoriť.

Slávnosti boli a prešli. Priniesli aj veľa toho dobrého, ale aj nedopatrenia a schodky aj na protokolárnej, aj na organizačnej úrovni. Ale boli aj také obsahy, ktoré sa nekaždodenným prístupom skutočne vrezali do pamäte. Jedným z nich bol program Etudy z gymnaziálneho kuratória. K trvalým hodnotám tohtoročných SNS možno pripísať aj odhalenie pamätnej tabule národovkyni Adele Greisingerovej a otvorenie nového mostíka Zuzky Medveďovej.

Na strane druhej verejnosť očakávala, že keďže ide o slávnosti Slovákov, prvý človek Petrovskej obce sa zmôže po slovensky vysloviť viac než kostrbaté: „Vitajte na Slovenské národné slávnosti.“

Slávnosti 2019 sú za nami. Organizačný výbor ich chystal za zatvorenými dverami. Na ich zasadnutia médiá nezavolali. Ani aby sviatok Slovákov trochu viac spropagovali. Sotvaže teraz, keď je po Slávnostiach, niekomu ešte napadne aj zvolať zasadnutie, aby sa SNS zhodnotili. A aby sa zverejnila ich finančná konštrukcia, resp. uviedlo, kde a komu sa koľko z nemalej čiastky zozbieraných peňazí vyplatilo.

Verejnosť má právo poznať aj túto stranu mince. Lebo ani jeden z troch organizátorov a ich vedúcich peniaze nedával zo svojho vrecka.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs