Slovensko podporuje zvyšovanie kapacít v sektore verejných financií Čiernej Hory

19.máj 2016

Slovensko podporuje zvyšovanie kapacít v sektore verejných financií Čiernej Hory

KickOff míting PACT školenia

KickOff míting PACT školenia

Projekt školenia účtovníctva vo verejnej správe, PACT, zabezpečí výcvik štyroch desiatok čiernohorských účtovníkov vo verejnom sektore. Je financovaný Ministerstvom financií SR a implementovaný Rozvojovým programom OSN v rámci programu Verejné financie pre rozvoj (VFR). Vláda Čiernej Hory má dlhodobo snahu budovať a posilňovať odbornú kvalifikáciu v rámci účtovníctva vo verejnom sektore. PACT školenie môže viditeľne napomôcť túto snahu premeniť v realitu.

V apríli bolo v Podgorici oficiálne odštrartované certifikačné školenie účtovníctva vo verejnej správe – PACT (skratka z anglického názvu: Public Accountants Certification Training). Projekt školenia umožní výcvik až 40 účtovníkov vo verejnom sektore v rámci Čiernej Hory.

 

Štart PACT školenia v ČH

Štart PACT školenia v ČH

Program zdieľania a odovzdávania tranzičných skúseností SR

Projekt tohto vzdelávacieho procesu je podporený programom Verejné financie pre rozvoj (VFR), ktorý financuje Ministerstvo financií SR. Implementuje ho UNDP – Rozvojový program OSN, konkrétne jeho Regionálne centrum pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov, ktoré niekoľko rokov sídlilo a realizovalo projekty rozvojovej spolupráce práve z Bratislavy (momentálne sídli v Istanbule).

Medzi hlavné aktivity programu VFR patrí odovzdávanie tranzičných skúseností a znalostí v oblasti verejných financií slovenskými expertmi v partnerských krajinách, ako je Čierna Hora a Moldavsko. V boji proti korupcii, zmierňovaní chudoby a zabezpečovaní efektívneho využívania verejných zdrojov sú kľúčovým faktorom práve správne postupy v oblasti verejných financií.

 

PACT školenie vyškolí 40 čiernohorských účtovníkov

PACT školenie vyškolí 40 čiernohorských účtovníkov

V ústrety transparentným a zodpovedným verejným financiám

Prínos PACT školenia je v dôraze na zavedenie a dodržiavanie medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor, čím môžu partnerské krajiny zvýšiť status profesie účtovníka v súlade s členskými štátmi EÚ. Podľa zástupcov UNDP v Čiernej Hore: „Táto PACT aktivita je dôležitá pre rozvoj kapacít v ústrety transparentným a zodpovedným verejným financiám v Čiernej Hore. Preto by mala pokračovať u minimálne dvoch ďalších generácií účastníkov – prvá z nich by zahŕňala verejných účtovníkov na národnej úrovni a druhá by už zahŕňala účtovníkov zo všetkých 23 nižších územných celkov v Čiernej Hore.“ Projekt je zatiaľ naplánovaný do konca roku 2016.

Do spolupráce pri príprave a realizácii PACT-školenia pre čiernohorských účtovníkov bola prizvaná aj slovinská organizácia CEF (Center of Excellence in Finance) a čiastočne CIPFA (Chartered Institute for Public Finance and Accountancy). Počas celého roka 2016 budú lektori CEF realizovať samotné školenie v troch moduloch. Dva medzinárodné moduly, zamerané na finančné účtovníctvo a manažérske účtovníctvo, boli vyvinuté organizáciou CIPFA, a tretí národný modul, zameraný na miestnu legislatívu a daňový systém, bol vyvinutý odborníkmi z MF Čiernej Hory. Každý modul potrvá približne dva až tri mesiace a bude nasledovaný úspešne vykonanou skúškou.

Božena M. Baluchová

Foto: CEF (Center of Excellence in Finance)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs