Snahy o utuženie Cyrilo-metodských tradícií

19.jún 2013

25bajsalogo Zmluvu o partnerskej spolupráci Miestneho odboru Matice slovenskej v Bajši a Domu Matice slovenskej v Lučenci podpísali riaditeľka DMS Ing. Alena Rezková a hlava bajšianskeho MOMS Dr. Alexander Tótisaszeghi. Uplynulú sobotu 15. júna v Dedinskom dome v Bajši otvorili aj výstavu obrazov Vo víne je pravda padinského maliara Pavla Juhása Povolného, inak i autora publikácie Prvé ulice; jej druhé vydanie tiež odpremiérovali pri tejto príležitosti. Výstavu otvoril Dr. Ján Varšo, splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku, o knihe hovorila Daniela Ďurašová, zakladateľka Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj − AERD Padina. V programe vystúpila mladšia dievčenská spevácka skupina Domu kultúry Michala Babinku z Padiny. Hostia zo Slovenska a Padiny navštívili aj slovenskú etno izbu a etno dom.

Aj tohtoročné oslavy Bajšianskych dní, do ktorých zapadlo už tradičné stretnutie matičiarov z Lučenca a Bajše, sa vyznačovali rozsiahlym a pestrým programom. Hostia zo Slovenska, tiež výprava ochotníkov z Padiny, spolu so slovenským veľvyslancom najprv zasmerovali do evanjelického kostola. Avizované bohoslužby sa síce nekonali, zato ev. farárka Marta Dolinská prítomných oboznámila s dejinami evanjelického a. v. zboru v Bajši. Kto prejavil záujem, obhliadol si aj ďalšie dva kostoly: v pravoslávnom sa hosťom prihovoril farár Darko Jelić a v katolíckom plebán József Tóth.

Alena Rezková a Alexander Tótisaszeghi

Alena Rezková a Alexander Tótisaszeghi

Slávnostná schôdza Rady Miestneho spoločenstva Bajša sa konala vo veľkej sieni Hasičského domu. Hostí privítal a pozdravnú reč mal starosta Karol Lackovič, v kultúrno-umeleckom programe sa predstavili bajšianski žiaci. Plakety dediny Bajša starosta odovzdal Svetozarovi Bajšanskému, Lászlóvi Kollárovi, Milisavovi Viljancovi a bajšianskemu Spolku žien Donna. Prítomným sa po slovensky prihovoril aj veľvyslanec SR Ján Varšo, ktorý predsedovi RMS odovzdal vzácnu publikáciu o Slovensku. Projekt Chodníky spájajú ľudí odprezentovala Cecilia Dujinová za asistencie Jozefa Macka.

Okrem spomenutej výstavy v Dedinskom dome sa konali aj tri ďalšie vernisáže. Rozsahom najobsiahlejšia výstava zahrnula obrazy účastníkov výtvarného tábora v Bajši z roku 2012. Zaujímavé boli aj výstavy fotografií Moja Bajša, respektíve Kondorov let; prvá ponúkla zábery ľudí a druhá snímky tejto dediny − z vtáčej perspektívy.

Po spoločnom chutnom obede, kým sa na nádvorí Hasičského domu rozbiehala súťaž vo varení kohútieho paprikáša, prvý muž Bajše Karol Lackovič odovzdal darčeky matkám detí narodených v roku 2013, a potom aj uznania bajšianskym darcom krvi. V rámci kultúrno-umeleckého programu, ako súčasti projektu Rozvíjanie Cyrilo-metodských tradícií medzi MOMS Bajša a Domom Matice slovenskej v Lučenci, vystúpili aj mladí folkloristi z Padiny a hostia zo Slovenska – členovia Folklórneho súboru Jánošík pri Dome MS vo Fiľakove. MOMS Bajša, dodajme záverom, finančné prostriedky na realizáciu projektu získal z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pričinením AERD v čele s jeho riaditeľom Martinom Markušom.

Juraj Bartoš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs