Návšteva zaplavených osád

20.jún 2013

25Pajtic-Cerevic_jpgVo štvrtok 13. júna predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić navštívili Beočínsku obec. Dôvodom návštevy bola alarmujúca situácia v osadách Čerević a Susek, ktoré najviac postihli záplavy. Pajtić vyhlásil, že v minulých štyroch rokoch vláda Vojvodiny do rekonštrukcií existujúcich a výstavby nových ochranných hrádzí investovala 3,5 miliardy din a na pomoc pri tohtoročných povodniach v Beočínskej obci vyčlenila milión din. Pripomenul, že počas minulých štyroch rokov bolo vybudovaných 150 km hrádze, čo v určitej miere prispelo k tomu, aby niektoré osady pri Dunaji boli zachránené pred záplavami. Apeloval na všetkých, aby si svoje domy a chaty nestavali v oblastiach, ktoré nie je možné zachrániť pred povodňami. Na snímke: Predseda vlády AP Vojvodiny Bojan Pajtić v rozhovore s predstaviteľmi Beočínskej obce.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs