Záverečný účet obecného rozpočtu za rok 2012

20.jún 2013

Ústredným bodom 11. zasadnutia Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré sa konalo vo štvrtok 13. júna, bolo rozhodnutie o záverečnom účte obecného rozpočtu za rok 2012. Vzhľadom na vlaňajší volebný rok a zmenu prvého človeka v obci záverečný účet bol špecifický. Pozostával z dvoch častí (do 1. júla 2012 zodpovednou osobou bol Goran Jović, bývalý predseda obce, a do 31. decembra 2012 Đorđe Radinović, aktuálny predseda obce). Práve tento bod bol príčinou, že aj túto schôdzu staropazovského lokálneho parlamentu zvolali po súrnom postupe (rozhodnutie sa muselo zaslať do 15. júna 2013 Správe pre trezor, podľa Zákona o rozpočtovom systéme).

V rozprave o záverečnom účte obecného rozpočtu za rok 2012 sa zúčastnili dvaja výborníci – Slobodan Popović, výborník SPS, a Srđo Komazec, výborník SRS. Apelovali, aby sa pripomienky splnomocnených revízorov, uvedené v ich správe, po vykonanej kontrole účtu v budúcnosti akceptovali a aby nezostali iba mŕtvym slovom na papieri.

Obsiahlu správu za rečníckou tribúnou o tom, ako je záverečný účet obecného rozpočtu zhotovený, podal Vojislav Đekić, náčelník Oddelenia pre financie Obce Stará Pazova. Keďže sa v materiáli nachádzala kompletná správa revízorov s pripomienkami (zladiť koeficienty zamestnaných, upraviť cestovné príkazy, zmluvy o dielach a špecializovaných službách…) výborníci väčšinou hlasov schválili tento bod.

Na štvrtkovej schôdzi výborníci staropazovského lokálneho parlamentu dali zelené svetlo rozhodnutiu o utvorení Komisie pre vymenovanie riaditeľov verejných podnikov v období troch rokov. Predsedom komisie je Vojislav Đekić (ekonóm) a členmi sú Petar Peočanin (ekonomický technik), Dragoljub Trifunović (ekonóm), Marína Savićová (manažérka turistiky) a Bojan Kovrlija (právnik).

a.     lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs