SPIŠSKÉ DIVADLO V PETROVCI: Predstavili sa s vynikajúcim predstaveniami

15.okt 2018

SPIŠSKÉ DIVADLO V PETROVCI: Predstavili sa s vynikajúcim predstaveniami

Podobne ako aj vlani v októbri, aj tohto roku v dňoch 12. až 16. októbra 2018 organizovalo Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi zahraničný zájazd na Dolnú zem. V týchto dňoch herci divadla odohrali inscenácie Reštavrácia a Kráska a Netvor v Nadlaku v Rumunsku. Potom aj v Báčskom Petrovci v Srbsku. A na záver aj v Békešskej Čabe v Maďarsku.

Kráska a Netvor

Včera sieň Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci patrila hosťom divadelníkom zo Spišského divadla. Najprv sa Novovsania poobede predstavili hrou Kráska a Netvor v réžii Petra Palika.

Táto hra zameraná na detského diváka priniesla dramatizáciu známeho príbehu, v ktorom sa podáva téma ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

Umelecký súbor zo Spišskej Novej Vsi tento pôvabný rozprávkový príbeh má na svojom repertoári pol roka. Ale s ním už stačilo zabodovať. Tomu dopomohli nielen dobrá dramatizácia, scénografia, ale aj hudba, kostýmy a masky, ako aj trefné obsadenie hereckých rolí.

„Krása a ošklivosť človeka je len jedna z tém, ktoré sú v rozprávke obsiahnuté. Zamerali sme sa aj na kritiku ľudskej pretvárky, sebectva a samoľúbosti. Ako jasný symbol nám poslúžila maska. Maska vo všetkých svojich podobách… Našou inscenáciou by sme radi oslovili staršieho detského diváka, ktorý sa s témou „masky“ začína v živote stretávať čoraz častejšie. Ako príklad súčasnej masky môžeme uviesť profily na sociálnych sieťach, kde si môže človek ľahko vybudovať novú identitu,“ povedal Palik.

Reštavrácia

Veľkú sálu SVD v Báčskom Petrovci včera večer obsadili diváci z Petrovca a okolia, ktorí si prišli pozrieť predstavenie Reštavrácia v réžii Michala Babiaka.

Humoreska Reštavrácia Jána Kalinčiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír Hurban Vladimírov, je brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska.

Hoci samotné predstavenie trvá takmer tri hodiny, herci, a vystupuje 15 postáv, svojim výkonom dokázali zaujať diváka po celý čas.

V hre sa satirickým a humorným spôsobom zachytávajú volebné peripetie slovenských zemanov v polovici 19. storočia. Príbeh je založený na súperení rodinných klanov v boji na post vicišpána.

„Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov boli vyskúšanými prostriedkami na získavanie hlasov už aj v minulosti. V našej inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a komických situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie.” Takto hovorí režisér Babiak, ktorý to všetko brilantne skĺbil do jedného celku.

K tomu pridáva: „Touto inscenáciou začíname sezónu, ktorú sme nazvali Slovenské storočie. Pretože je venovaná oslave stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. Naším zámerom je odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách,“ zdôraznil režisér Babiak, zároveň i umelecký vedúci tohto divadla.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs