Spolupráca dvoch škôl

30.apr 2014

Spolupráca dvoch škôl

18KysacV posledný deň výučby pred jarnými prázdninami skupina žiakov 1., 2. a 3. ročníka Základnej školy Ivu Lolu Ribara v Nového Sadu s učiteľkami Milicou Vučićevićovou, Tijanou Bilićovou a Jelenou Stankovićovou navštívili II. 2 triedu Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči. Priniesli im darček – licidersko srdce, čiže medovníček, ktorý sami vytvorili. V Kysáči sa spoločne angažovali v dielňach zdobenia veľkonočného papierového vajíčka. Kratší program k tomu predviedli aj hostia, aj domáci. Na návrh učiteľky Milice s kolegyňami vypracovali projekt, ktorého cieľom je spolupráca a spoločné priatelenie, učenie a hra so žiakmi školy, kde sa vyučuje po slovensky. Onedlho kysáčski žiaci navštívia svojich nových známych v Novom Sade.

A. Lg.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs