Konfirmácia v kysáčskom kostole

30.apr 2014

Konfirmácia v kysáčskom kostole

19spovedKysKonfirmácia v kysáčskom kostole, tak ako roky predtým, bola týždeň po Veľkej noci. Ústrednou udalosťou boli služby Božie z tejto príležitosti v nedeľu 27. apríla. I keď sa o tejto udalosti dňami predtým hovorilo v celom Kysáči. O toaletách, reštauráciách a miestach, kde sa oslavy budú robiť… V kostole krstnú zmluvu obnovilo a vo viere sa utvrdilo 20 dievčeniec a 20 chlapcov. Vyzdobený kostol obsadili ich rodičia, krstní a starí rodičia, súrodenci, príbuzní. Konfirmandi v slávnostných oblekoch a bielych toaletách odpovedali najprv na otázky tak jednotlivo, ako i spoločne. Postavoval ich velebný pán Ondrej Marčok, farár kysáčsky, ktorý ich ku konfirmácii pripravil. Nechýbala pieseň konfirmandov, ale aj celého kresťanského zhromaždenia. Kantorovala velebná pani farárka Darina Marčoková. Po odpovediach a vyznaní viery pán farár prijal do spoločenstva cirkvi 40 nových členov, ktorí potom pristúpili ku konfirmačnému požehnaniu.

 

E. Š.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs