Srbsko aj naďalej bez GMO

7.nov 2013

Srbsko aj naďalej bez GMO

Geneticky modifikované organizmy (GMO) sú organizmy, ktorých genetická informácia bola pozmenená metódami génového inžinierstva in vitro, teda v laboratóriu, pričom rovnakú modifikáciu by nemohli získať prirodzeným spôsobom, napr. šľachtením.

Myšlienkou trvalého ovplyvnenia vlastností, najmä rastlín, ale i živočíchov, sa človek zaoberá od nepamäti. Najčastejšie sa modifikujú práve rastliny ako zdroj nových potravín. GMO sú organizmy, ktorým bol upravený genofond tak, že zložitými technickými postupmi im bola odobratá, vymenená, obrátená, najčastejšie však pridaná časť chromozómu. Pritom táto nová časť chromozómu vôbec nemusí byť z podobného či príbuzného organizmu. Tak sa podarilo „vyrobiť“ napr. mrazuvzdorný zemiak pomocou génu preneseného zo severomorskej ryby; zemiak, kukuricu a bavlník, ktoré samy hubia svojich škodcov, preto, že produkujú látku škodlivú pre hmyz, ktorú tvoria vďaka génu prenesenému z baktérie druhu Bacillus thuringiensis (tzv. Bt-toxín, rastliny sú potom označované ako Bt); sóju, repku olejnú a iné plodiny odolné proti niektorým herbicídom, pričom túto vlastnosť získali od pôdnych baktérií Streptomyces, atď., atď.

GMO si stihli nazbierať nielen svojich fanúšikov, ale aj silných odporcov. Ešte stále sa nevie, aký vplyv má dlhodobá konzumácia GM potravín na zdravie človeka. Žiadne relevantné výskumy v tejto oblasti ešte stále neexistujú. Názory verejnosti nútia vlády venovať čoraz väčšiu pozornosť legislatívnej úprave možností využívania GMO, postupov ich pestovania a zabezpečenia ochrany pred ich nežiaducim únikom do životného prostredia. V Srbsku aj naďalej vďaka silnému nátlaku širokej verejnosti zostáva pestovanie GMO zakázané. Ministerstvo poľnohospodárstva rozhodlo, že sa odkladá na neurčito povolenie zákona o voľnom obchodovaní s GMO. Európska legislatíva určuje, že každá vyrobená potravina s obsahom vyšším ako 0,9 % GMO musí byť označená. Podľa slov ministra poľnohospodárstva Srbska prof. Dragana Glamočića je veľkou chybou, že v terajšom zákone chýba nariadenie, ktoré predvída povinné označenie GM výrobkov. Taktiež sa musí maximálne sprísniť zákon, ktorý sa týka voľného vstupu výrobkov na domáci trh, ktoré obsahujú do 0,9 % GMO, a zaviesť štandardy, ktoré platia v EÚ.

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs