Sú čoraz úspešnejší

2.aug 2013

32Studenti_SNS_JPGŠTUDENTI SA STRETLI TRINÁSTY RAZ V BÁČSKEJ PALANKE

Na 13. stretnutí študujúcej mládeže v Báčskej Palanke sa stretlo viacej než 110 pozvaných vojvodinských Slovákov, ktorí študujú alebo práve ukončili štúdium na vysokých školách na Slovensku a v Srbsku. Vo štvrtok večer 1. augusta v Slovenskom dome najúspešnejším udelili finančné odmeny a všetci čerství akademickí občania dostali aj slávnostné uznania za úspešné ukončenie štúdia na VŠ, ktoré tradične udeľuje Matica slovenská v Srbsku. Peňažné odmeny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny držiteľom červených diplomov odovzdala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. Získali ich: Anita Rybárová, Jasna Hradská, Andrea Speváková a Jaroslav Bažík. Blahoželajúc odmeneným Zolňanová osobitne zdôraznila, že čoraz viacej našich študentov končí vysoké školy s vynikajúcim úspechom respektíve s vyznamenaním. Úvahu na povzbudenie mladej generácie predniesla diplomovaná herečka Andrea Vozárová. Vedúca Kancelárie pre mladých z Báčskeho Petrovca Daniela Feketová predstavila činnosť mimovládnych združení, ktoré sa zaoberajú zveľadením života mladých ľudí.

Študujúcej mládeži zablahoželali a veľa úspechov v budúcnosti popriali aj: štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, náčelníčka pre spoločenské činnosti obce Báčska Palanka Miroslava Šolaja, predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavol Hlásnik a predsedníčka združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenska Katarína Hrkľová. Okrem nich na podujatí sa zúčastnil aj radca vo Veľvyslanectve SR v Belehrade Jozef Sabo.

Po oficiálnej časti programu, ktorý viedli predsedníčka osvetovej komisie MSS Anna Medveďová a podpredseda MOMS Báčska Palanka Jozef Chrček, nasledoval ohňostroj na nádvorí Slovenského domu pri koktaile ochutenom šampanským pre najlepších študentov a zábava pri hudbe skupiny Euroband zo Selenče.

jb

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs