Petrovec fila 2013

2.aug 2013
Domáci filatelisti a zahraniční hostia pri otvorení výstavy

Domáci filatelisti a zahraniční hostia pri otvorení výstavy

Slávnosťový víkend v piatok 2. augusta štartoval medzinárodnou filatelistickou výstavou, 9. v poradí. Nainštalovali ju a otvorili v aule Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Svoje cenné zbierky známok a peňazí vystavovalo 20 filatelistov a 3 numizmatici zo Srbska, Slovenska a Republiky Srbskej.

J. Čiep

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs