V Bratislave slávnostne prezentovali knihu #Harminc 

28.feb 2019

V Bratislave slávnostne prezentovali knihu #Harminc 

V roku 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia nestora slovenskej architektúry Michala Milana Harminca, pôvodom z Kulpína, TRIO Publihing a Fakulta architektúry STU – Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave v utorok 26. februára  usporiadali prezentáciu publikácie  #Harminc, autorov Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku, profesorov Fakulty architektúry STU. Podujatie prebiehalo v Dvorane Ministerstva kultúry  na Námestí SNP v Bratislave. Slávnostnú prezentáciu sledovalo vyše sto hostí a návštevníkov.

Podujatie viedla Magdalena Fazekašová, riaditeľka vydavateľstva TRIO Publishing, ktoré spomenutú publikáciu vydalo. Ako v príhovore pripomenula toto je druhá kniha venovaná architektovi Harmincovi.

Prvá kniha vyšla pod názvom Michal Milan Harminc- architekt dvoch storočí a venovaná bola 145. výročiu jeho narodenia a 50. výročiu jeho smrti. Najnovšia publikácia  #Harminc nadväzuje na tú prvú knihu a vznikla hlavne vďaka čerpaniu materiálov z rodinného archívu Harmincovcov, ktorý autorom poskytla vnučka slávneho architekta, Daniela Harmincová.

Po tom ako svetlo sveta uzrela pred 5 rokmi prvá kniha D. Harmincová  ponúkla materiál na spracovanie a tak sa autori dostali k druhej knihe. V nej sú spracované jednotlivé etapy jeho tvorivej dráhy počnúc Budapeštianskou periódou, ktorá súvisí s formovaním jeho architektonického kréda. Ona vlastne sleduje jeho tvorivý, ale zároveň aj ľudský príbeh, teda jeho životnú púť a jeho bohatú tvorivú skúsenosť. Práve táto kapitola v najnovšej knihe prináša nové poznatky oproti prvej knihy, ktorá bola zameraná na jeho architektonické diela z územia Slovenska.

Krst knihy o Harmincovi – slávnom Slovákovi z Kulpína

Do sveta medzi čitateľov knižné dielo  #Harminc spolu vyprevadili a pokrstili: Harmincova vnučka Daniela Harmincová, autori publikácie profesori Jana Pohaničová a Peter Vodrážka, riaditeľka vydavateľstva TRIO Publishing Magdalena Fazekašová a niektorí spolupracovníci, ktorí sa podieľali na tvorbe publikácie.

Táto kniha s rovnakým obsahom vyšla aj v angličtine, takže sa ponúka širšiemu knižnému a odbornému auditóriu. Sprievodnou časťou prezentácie knihy bola výstava makiet budov, ktoré sú dielom M. M. Harminca. Výstavu si návštevníci so záujmom obzerali. Podujatie prezentácie knihy organizátori doplnili aj hudobnou zložkou husľovej vážnej hudby.

M. Harminc je pôvodom z vojvodinského Kulpína. Rad rokov sa učil remeslu a potom aj pracoval a profesionálne sa zdokonaľoval v Maďarsku, čiže vtedajšom Rakúsko-Uhorku. Nakoniec sa natrvalo usadil na Slovensku, kde aj skončil svoju životnú púť.

Počas svojho dlhého života (dožil sa 90 rokov) zanechal za sebou bohatú a plodnú profesionálnu kariéru od učňa po špičkového architekta, ktorý projektoval zo 300 budov bývalého Rakúsko-Uhorka a jeho nástupníckych štátov.

 

 

 

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs