V ústrety Stretnutiu v pivnickom poli

29.aug 2013
Účastníci konštitutívneho zasadnutia v Báčskej Palanke: (zľava) Milina Sklabinská, Anna Chrťanová-Leskovac, Anna Tomanová-Makanová, Valentín Michal Grňa a Miroslava Šolaja

Účastníci konštitutívneho zasadnutia v Báčskej Palanke: (zľava) Milina Sklabinská, Anna Chrťanová-Leskovac, Anna Tomanová-Makanová, Valentín Michal Grňa a Miroslava Šolaja

Dňa 15. augusta 2013 v sieni Obce Báčska Palanka sa uskutočnilo prvé konštitutívne zasadnutie Organizačno-správnej rady 48. Stretnutia v pivnickom poli. Predsedníčkou tohto telesa sa stala Miroslava Šolaja, náčelníčka pre spoločenské činnosti Báčskopalanskej obce, a členmi: Anna Chrťanová-Leskovac, podpredsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, a Valentín Michal Grňa, predseda SKUS Pivnica. Na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. V rámci prvej pracovnej schôdze Organizačno-správnej rady sa určil predovšetkým termín tohtoročného festivalu a rozhodnuté je, že 48. ročník Stretnutia v pivnickom poli bude prebiehať v dňoch od 25. do 27. októbra 2013.

Podľa Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov tohto festivalu, podpísanej 11. júna 2013 v Obci Báčska Palanka, nový model organizácie festivalu priniesol štyri novoutvorené telesá: Organizačno-správnu radu, Programovú radu, koordinátora festivalu a Realizačný výbor. Organizačno-správna rada je už vymenovaná a čoskoro sa určí i koordinátor festivalu, ktorého angažuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prípravy na pivnický festival už teda bežia naplno.

OS NRSNM

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs