V ZÁKLADNEJ ŠKOLE T. G. MASARYKA V JÁNOŠÍKU

17.jún 2013

PENTACON DIGITAL CAMERA

V ZÁKLADNEJ ŠKOLE T. G. MASARYKA V JÁNOŠÍKU v posledný deň školského roka bolo veselo. Už v ranných hodinách v učebniach zaznela hudba, pri ktorej sa žiaci a ich triedni učitelia pekne pobavili. Na rozlúčku si pripravili malé prekvapenie. Na školskom ihrisku vypustili balóny (na fotografii), v ktorých bol odkaz pre každého z nich. Keď balóny poprepichávali, prečítali si odkaz. Odkazy boli všelijaké, z čoho mali žiaci nevšedný zážitok. V nedeľu 16. júna žiakom odovzdali žiacke knižky a do prvého ročníka sa zapísalo 6 budúcich žiakov. V predvečerných hodinách v Dome kultúry za prítomnosti hojného počtu žiakov, profesorov a ich rodičov žiaci predviedli program, ktorý so svojimi učiteľmi prichystali na záver školského roka.

Anna Valentová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs