Vranovské zborové slávnosti

18.jún 2013

Mesto Vranov nad Topľou v Slovenskej republike v spolupráci s mestským Domom kultúry, Záujmovým združením speváckych zborov Ozvena, Komorným miešaným speváckym zborom Societas Cantica a Občianskym združením Chrysostomos v dňoch 13. až 16. júna t. r. úspešne usporiadali 26. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou.

Spoločná fotografia Selenčanov a Petrovčanov na schodoch krásne upraveného Domu kultúry vo Vranove nad Topľou pred vystúpením na záverečnom galakoncerte

Spoločná fotografia Selenčanov a Petrovčanov na schodoch krásne upraveného Domu kultúry vo Vranove nad Topľou pred vystúpením na záverečnom galakoncerte

Program zborových slávností v tomto zo 20-tisícovom mestečku na východnom Slovensku pozostával zo štyroch festivalových koncertov vo Vranove a v priľahlých Hanušovciach nad Topľou a Humennom. Tohto roku sa na festivale predstavili aj dva komorné zbory zo Srbska. Ide o selenčské Zvony, ktoré hudobne dopĺňa orchester Zvonivá cimbalovka, a petrovská Musica viva, ktorú na túto príležitosť posilnili aj Báčskopalančania. Okrem nich na festivale účinkovali aj The children of Saveljevo z Bulharska, mužský spevácky zbor Adoramus zo slovinského Sloven Gradca, ako aj rad domácich zborov z Vranova, Hanušoviec, Prešova, Humenného a Trebišova. Vedúcich zborov zo zahraničia, ktoré sa na slávnostiach zúčastnili, prijal aj primátor mesta Ing. Ján Ragan.

Zborové slávnosti vyvrcholili galakoncertom. V ňom účinkovali aj naše oba zbory. Aj Musica viva, ako i Zvony so svojím orchestrom príkladne predviedli piesne z vlastného repertoáru a spevom dobre naladili divákov, ktorí nešetrili dlane, a tak Slováci zo Srbska zožali dlhotrvajúci potlesk.

Spievame s orchestrom bolo pomenovanie tvorivej dielne a seminára, ktoré v sobotu predpoludním pre všetkých účinkujúcich spevákov prichystal PaedDr. Juraj Súdi. Nakoniec v nedeľné predpoludnie počas služieb Božích petrovský zbor vystúpil v miestnom gréckokatolíckom kostole a selenčský zbor v evanjelickom kostole vo Vranove, a potom sa už s domácimi rozlúčili.

Okrem záväzkov z početných vystúpení vranovské zbory sa našim spevákom a hudobníkom vynasnažili ukázať krásny renesančno-barokový kaštieľ v Hanušovciach, teraz aj Vlastivedné múzeum, tiež znamenitosti Prešova, ale i Vranova a okolia. Už pri príchode na Slovensko výprava zo Srbska sa na chvíľu zastavila aj v Košiciach, v tohtoročnom európskom meste kultúry, a poprechádzala sa najužším stredom mesta.

Dobrá nálada z vydarených vystúpení a krásnych zážitkov z východného Slovenska spevákov neopúšťala ani po ceste späť. Milovníci pekných piesní si celou cestou pospevovali, spoločne sa bavili a utužovali krásnu družbu Petrovčanov a Selenčanov. Nakoniec si prisľúbili, že ak sa znova naskytne podobná príležitosť, na zájazd opäť vyrazia spolu.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs