Významný muž v čele cirkvi a Matice

18.jún 2013

V petrovskom chráme Božom tamojší cirkevný zbor a Miestny odbor Matice slovenskej B. Petrovec v nedeľu 16. júna usporiadali večierok venovaný 125. výročiu narodenia dôstojného pána biskupa Slovenskej evanj. a. v. cirkvi a predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii Samuela Štarkeho.

Prívet velebného pána farára Vladislava Ivičiaka na príležitostnom večierku v petrovskom chráme

Prívet velebného pána farára Vladislava Ivičiaka na príležitostnom večierku v petrovskom chráme

Príležitostný večierok spevom otvoril petrovský cirkevný spevokol pod vedením kantora Janka Siromu. Velebný pán Vladislav Ivičiak, farár petrovský, v úvodnom prívete privítal potomkov dôstojného pána biskupa Samuela Štarkeho, tiež dôstojného pána Samuela Vrbovského, biskupa SEAVC, vznešeného pána Vladimíra Valentu, seniora báčskeho, Katarínu Melegovú-Melichovú, predsedníčku Matice slovenskej v Srbsku, a všetkých ostatných cirkevníkov a matičiarov. Cirkevný spevokol zaspieval počas večierka aj ďalšie pesničky. Predsedníčka MSS a MOMS Petrovec K. Melegová-Melichová v príhovore zdôraznila, že Samuel Štarke, farár petrovský, biskup SEAVC a predseda MSJ, bol jednou z popredných osobností z minulosti nášho duchovného a kultúrneho života. Predsedníčka zároveň farárovi V. Ivičiakovi odovzdala obálky, ktoré MSS vydala z tejto príležitosti. O živote a diele biskupa S. Štarkeho hovoril terajší biskup SEAVC Samuel Vrbovský. Ako povedal, S. Štarke sa narodil 27. marca 1888 v Mošovciach na Slovensku. Po školení a krátkom pôsobení na Slovensku v roku 1913 prišiel za zborového kaplána na Dolnú zem do B. Petrovca. Už v roku 1915 po odchode Juraja Mrvu do dôchodku sa stal jeho nástupcom na mieste petrovského zborového farára. Po prevrate v roku 1918, keď sa kládli základy samostatného života vojvodinských Slovákov v novoutvorenom štáte Srbov, Chorvátov a Slovincov, zohral významnú rolu ako povedomý Slovák a národovec v organizovaní nielen cirkevného, ale aj národného života Slovákov vo vtedajšej Juhoslávii. Stál aj pri zakladaní Slovenského gymnázia a Kníhtlačiarne v Petrovci. Po Jankovi Bulíkovi sa stal predsedom Matice slovenskej v Juhoslávii a po smrti biskupa Adama Vereša bol v roku 1932 zvolený za biskupa SEAVC. V čele tejto cirkvi stál plných 25 rokov. Po 44 rokoch v roku 1957 opustil Petrovec a odišiel na Slovensko, kde už 6. apríla 1959 umrel.

Dôstojný pán biskup SEAVC Samuel Vrbovský hovoril o živote a diele biskupa Samuela Štarkeho

Dôstojný pán biskup SEAVC Samuel Vrbovský hovoril o živote a diele biskupa Samuela Štarkeho

Ďalšie texty o biskupovi Štarkemu čítali Hana Majerová a Rastislav Labáth a na ukážku jednu z kázní biskupa Štarkeho prečítal petrovský kňaz V. Ivičiak. Odzneli i verše Viery Benkovej Chorál v podaní Hany Majerovej. Program večierka obohatili sólový organový výstup kantora Janka Siromu a spoločná hra na trúbkach V. Ivičiaka a Miroslava Poničana. S prednesom dvoch pesničiek vystúpili Anna a Anna Margaréta Valentové zo Selenče a hrou na organe a trúbke večierok spestrili J. Siroma a M. Poničan. Záverečnú modlitbu mal farár V. Ivičiak a všetci prítomní v chráme nakoniec spoločne zaspievali pesničku Hrad prepevný.

K. Gažová 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs