KONCERT JARMILY BOHUŠOVEJ

18.jún 2013

25koncertKys

KONCERT JARMILY BOHUŠOVEJ V KYSÁČI. Aby ponuka programov k 240. výročiu príchodu Slovákov do Kysáča bola čím pestrejšia a bohatšia, v nedeľu 16. júna bol koncert Jarmily Bohušovej z Hložian. Speváčka sa so svojimi hosťami postarala o nekaždodenný zážitok pre Kysáčanov, ktorí do posledného miesta vyplnili sieň KIS, a pritom sa príjemne pobavili pri jej hitoch, ktoré sa naučili aj prostredníctvom vĺn Rádia Kysáč. Nielen vďaka spevu, ale aj scénickým efektom, si na tento večierok mnohí budú dlho spomínať. Na koncerte vystúpili i hostia: bratia Rastislav a Vlastimír Struhárovci, Samuel Kováč, Billy King a detská skupina Mustry. Aby koncert nadobudol i humanitárny charakter, o čo sa speváčka Bohušová svojou činnosťou zasadzuje, prispel aj jej príspevok na liečenie Anity Balážovej z Erdevíka, tiež pieseň, ktorú venovali na uzdravenie tomuto chorému dievčatku. Osobitnú radosť z koncertu mali deti, ktoré speváčka nakoniec pozvala na javisko, aby spevom so skupinou Mustry (na snímke) uzavrela dvojhodinový vydarený koncert.

E. Š.   

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs