Východiskom je spoločné pôsobenie

18.jún 2013

Východiskom je spoločné pôsobenie

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. MIRKO SOKOVIĆ, KOORDINÁTOR LLP – ERASMUS, ĽUBĽANSKÁ UNIVERZITA

– Zvlášť dnes sa veda neobíde bez medzinárodnej spolupráce…

– V rámci Erasmu, edície LLP, ktorá sa končí na budúci rok, aj my v tejto časti starého kontinentu máme veľmi dobré kontakty a výmenu s takmer päťdesiat európskych univerzít. Jasné je, že vždy možno i viac a lepšie, no otázne je, či Európa dokáže zdolať, zvládnuť ideu o stovkách tisíc študentov na ročnej výmene, zvlášť pre  možnosti súčasnosti, ktorá je výrazne poznačená finančnou krízou. No isté je, že sú kontakty a styky, ktoré vaši profesori majú s kolegami mimo Srbska, veľmi osožné z aspektu výmeny poznatkov a skúseností, dohovorov o konkrétnych projektoch, zistenia konkrétnych možností. Aj preto, aby si ľudia, ktorí rovnako zmýšľajú, spojili vlastné sily a utvorili čosi nové. Je to jeden z významov pojmu synergia, ktorý môžeme chápať viacerými spôsobmi. Podstatné je, aby sa napríklad aj špecializovanými tematickými konferenciami, veľkými alebo malými, prispelo k tomu, aby každý zistil, kde je vlastne jeho miesto pod slnkom. Lebo dnes veľmi ťažko ktosi zdolá niečo sám v oblasti vedy.

                                                                                  Zaznamenal: O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs