Výstavy, divadielka a koncert

25.jún 2013
Na vernisáži Ľubomíra Sopku; na fotke Anny Bičiarovej ilustrátor  tretí zľava

Na vernisáži Ľubomíra Sopku; na fotke Anny Bičiarovej ilustrátor tretí zľava

V Galérii SND v miestnostiach Slovenského národného domu vo štvrtok 20. júna bola vernisáž ilustrácií pre deti Ľubomíra Sopku a udelenie ročnej ceny časopisu Zornička v kategórii fotosúťaže Moja naj-grimasa. Prítomných, medzi ktorými bol i Miroslav Ilić, zástupca predsedu Zhromaždenia Mesta Nový Sad, privítal vedúci Galérie SND Michal Madacký, ktorý vypracoval aj kvalitný katalóg výstavy. Výtvarný kritik Vladimír Valentík povedal, že všetky ilustrácie sú späté s konkrétnymi slovesnými predlohami, ale vďaka svojráznemu umeniu Ľubomíra Sopku, jeho pedantnému čistému rukopisu, páčivej duchaplnej kresbe, neraz vtipnej, ktorá ľahko komunikuje a ľahko nadväzuje kontakt s mladými čitateľmi a proste ich láka k tomuto nášmu časopisu, tieto ilustrácie môžeme vnímať aj nezávisle. O sebe, svojej tvorbe a o spolupráci so Zorničkou, ktorá sa voľakedy, keď s ňou začal spolupracovať, volala Pionieri, hovoril aj samotný autor. Fotosúťaž Moja naj-grimasa vyhodnotil výkonný redaktor Zorničky Pavel Matúch a cenu udelil Viliamovi Vrškovi zo Starej Pazovy. Keďže laureátova mama Mária Vršková píše poéziu a prózu do Zorničky, jej báseň spoločne zarecitovali Amadea Čemanová a Andrej Dudáš. Program vernisáže moderoval Michal Ďurovka a na gitare hral Peter Ďurovka. Česť otvoriť výstavu mala Maja Vargová, ktorá na 27. výstave výtvarných prác detí na tému Ovocinárstvo vo Vojvodine získala prvú cenu.

Tanec lienkarov a krásne detské výtvarné práce

Tanec lienkarov a krásne detské výtvarné práce

V piatok v Predškolskej ustanovizni Lienka bola otvorená výstava detských prác pod názvom Môj farebný kúsok zeme. Škôlkari sa predstavili nádhernými prácami vytvorenými rôznymi technikami. Nechýbali kresby, maľby, grotáž, batik, rôzne odtlačky, modelovanie z hliny, tkané koberčeky a aj hudobné nástroje z prírodných materiálov… Témy boli primerané folklóru, deťom a jubileu príchodu Slovákov do Kysáča. O tejto pestrej a atraktívnej výstave hovorila vedúca vychovávateľka Anna Čižmanská a škôlkari zatancovali dve choreografie.

V ZŠ Ľudovíta Štúra predsedníčka Spolku kysáčskych žien a oslavného výboru 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča Ľudmila Berediová-Stupavská spolu s ostatnými členkami umožnila návštevníkom nakuknúť do minulosti vďaka obsiahlej etnografickej výstave pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Predsedníčka povedala, že všetci by sme si mali byť vedomí toho, kto sme, kam siahajú naše korene, vedieť si uctiť a nájsť spôsob, ako zachovať to, čo živilo našich predkov, dávalo im vzpruhu v ťažkých časoch, pomáhalo dobrý boj bojovať, aby sme my, ich detné deti, mohli dnes tu byť. Anna Asodiová prečítala básne Dr. Andreja Ferku a Dr. Michala Marčoka a ľudovú pieseň zaspievala Nina Francistyová.

Spolkárky pripravili výstavu: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

Spolkárky pripravili výstavu: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane

V piatok na zámku Zlatej brány bolo bábkové predstavenie Začarovaný les podľa predlohy Z. Schmoranza v réžii Ivana Radošinského v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, zo Slovenskej republiky. Už po siedmy rok diváci mali možnosť na festivale pozrieť si kvalitnú bábkohru spomenutého divadielka, ktorého bábkoherci aj tentoraz oduševnili mnohopočetné detské obecenstvo.

V sobotu na zámku Zlatej brány bolo minidivadielko o modernej Popoluške v organizácii školy pre talenty Centar Creative z Nového Sadu a po ňom odznel koncert DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša zo Slovenska. Zaplánované premietanie videozostrihu Zlatá brána od začiatku dodnes, ktorý pripravil Dr. Pavel Čeman, pre dážď v sobotu večer vystalo, ale realizovalo sa v nedeľu po ukončení galakoncertu.

Michal Ďurovka

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs