Využiť potenciály mesta

12.júl 2013

Vďaka polohe na ľavom nábreží Dunaja Báčskej Palanke sa ponúka množstvo potenciálov. Okrem podmienok na rozvoj a zveľadenie turizmu, má dobré podmienky na tranzitnú dopravu a vďaka pivovaru Carlsberg (v Čelareve) a továrni na stenové a podlahové krytiny Tarket (v Palanke) sa zaradila k najvyvinutejším vojvodinským obciam.

Aleksandar Đedovac

Aleksandar Đedovac

Národnostná príslušnosť obyvateľov mesta je veľmi pestrá, ale všetci si dobre rozumejú. Báčska Palanka vyrástla na moderné mestečko, v nej pôsobia tri základné školy, ako i jedna špeciálna škola a škola pre základné hudobné vzdelanie a výchovu. Stredoškoláci majú možnosť vzdelávať sa na jednej z troch stredoškolských inštitúcií – na Gymnáziu 20. októbra, odbornej škole Dr. Radivoja Uvalića a na Technickej škole 9. mája. Slovenčina ako materinský jazyk s prvkami národnostnej kultúry sa vyučuje nielen vo všetkých základných školách, ale aj na gymnáziu.

V Báčskej Palanke pôsobí MOMS a v Slovenskom dome sa usporadúvajú rôzne programy. Inšpirovaný pôsobením MOMS Dr. Nebojša Kuzmanović roku 2012 založil Spolok Matice srbskej. V meste pôsobia aj desiatky iných organizácií a združení, ako napr: Spolok žien pri MOMS, Zlatne ruke, Majčino krilo, Združenie rodičov, Združenie mladých, Združenie proti drogovej závislosti Nada…, ako aj početní jednotlivci. V Báčskej Palanke majú aj Gerontologické stredisko. Informácie, ako aj kultúrnu edukáciu poskytujú lokálne médiá – televízia, rozhlas a noviny.

Niektoré z početných báčskopalanských podujatí sa stali tradičnými ako napr. Dunajský bál, Dni pšenice, Zlatý kotlík, Etno šor, Ala volem kolo da igram, Strudel fest, Festival domaće kobasice, kulena i slanine, Novogodišnji đinđuveraj, FEP (Medzinárodný festival ekologického divadla pre deti a mládež), Ikebana a ďalšie. V rámci Slovenských národných slávností v auguste sa v Slovenskom dome v B. Palanke každoročne organizuje Stretnutie slovenských študentov, na ktoré sú hrdí nielen palanskí Slováci, ale i Palančania vôbec.

Predsedom Obce Báčska Palanka sa pred niekoľkými mesiacmi stal

Aleksandar Đedovac. Od predsedu obce, ktorý je hrdý na svoje mesto a tvrdí, že Báčska Palanka je najkrajším mestom v našej krajine, sme sa dozvedeli o aktuálnych udalostiach na niekoľkých poliach. Začali sme kultúrnym životom, ktorý sa neustále obohacuje vďaka práci Kultúrneho strediska, v rámci ktorého pôsobí múzeum, galéria a kino, ale aj vďaka Ľudovej knižnici Veljka Petrovića, Klubu spisovateľov DIS a podobne, ktoré záujemcom neustále ponúkajú bohaté programy.

 Ktoré novinky na kultúrnom poli si zaslúžia pozornosť?

„Posunuli sme rozvoj niektorých zložiek kultúry dopredu, ustanovená je komisia pre podujatia s cieľom zvýšiť prostriedky na kultúru, vyčleňujeme peniaze na tradičné podujatia, čo sa ukázalo ako dobrý spôsob práce. Vždy podporíme pekné podujatia nielen v Palanke, ale i v ostatných osadách našej obce, ako napr. Stretnutie v pivnickom poli.“

 V oblasti športu je lokálna samospráva tiež prítomná?

„Máme aj komisiu pre šport a po prvýkrát sa športové podujatia financujú na základe súbehov. Vyčleňujeme významné prostriedky na rozvoj športu v snahe pomôcť klubom a združeniam. Môžem povedať, že s výsledkami sme veľmi spokojní. Pre deti v kluboch organizujeme voľné termíny.“

 Báčska Palanka disponuje aj turistickými potenciálmi. Čo turistická ponuka zahrnuje a ako by sa mohla obohatiť?

„V Palanke pôsobí Turistická organizácia Obce Báčska Palanka. Máme ideu niektoré veci spojiť – realizovať plavbu Dunajom. Máme známe výletnícke miesto Tikvaru na Dunaji, v blízkosti osady aj Bagremaru, vojenskú ustanovizeň v Karađorđeve. Máme čo ponúknuť a v tomto roku sa pokúsime získať potrebné finanančné prostriedky od Ministerstva pre šport a mládež a usmerniť ich do obohatenia obsahov. Bagremara poskytuje možnosti na rozvoj školy športu a chceli by sme tento komplex zveľadiť. Prihliadame aj na ochranu životného prostredia s cieľom dať najmladším len to najlepšie.“

Čo sa deje v oblasti hospodárstva a čo v tejto oblasti obec podniká?

Stred Báčskej Palanky

Stred Báčskej Palanky

„Usilujeme sa hospodárstvo dostať tam, kde bolo skôr, a to prostredníctvom spolupráce s hospodárskym klubom a hospodárskou komorou. Naším cieľom je aj zabezpečiť zamestnanie pre čím väčší počet ľudí, lebo jedným z našich najväčších problémov je nezamestnanosť. V rámci realizácie nedávno podpísanej dohody s Arabskými emirátmi počet pracovných miest by sa mal zvýšiť o 400, pričom treba povedať, že ide o výstavbu zavlažovacích systémov, ktorá sa začne už v septembri. Mnohé podniky v našej obci potrebujú pomoc a našou úlohou je prilákať zahraničných investorov. Hospodárstvo je základom rozvoja každého mesta, keďže sa z hospodárstva do rozpočtu vlieva asi 60 – 70 %  prostriedkov. Nezanedbávame ani stredné a malé podniky, ktorých rozvoj tiež patrí medzi naše priority. Prostredníctvom fondov pre rozvoj hospodárstva a pre rozvoj poľnohospodárstva týmto podnikom poskytujeme nielen pôžičky so symbolickými úrokmi, ale aj nenávratné prostriedky.“

 Ktoré podniky možno dnes zaradiť medzi úspešné?

„Z väčších sú to Tarket (niekdajší Sintelon) a Nektar, ale aj na desiatky malých podnikov. Niektoré rodinné podniky vyrástli na väčšie firmy a zamestnávajú značný počet robotníkov, ako napríklad Sebastijan, Aling, Real kniting (v Gajdobre), ale tu sú aj niekdajší nositelia hospodárstva, ako  Majevica.“

 Na čom je dôraz v oblasti rozvoja infraštruktúry?

„Na investície do komunálnej infraštruktúry sa z rozpočtu vyčleňuje 30 % prostriedkov. Zásobovanie vodou sa snažíme zlepšiť vŕtaním  studní, tiež budujeme atmosferickú a komunálnu kanalizáciu s prečisťovačom. S cieľom ochrany životného prostredia a ekológie plánujeme zariadiť aj skládku odpadu.“

Od predsedu obce Aleksandra Đedovca sme sa dozvedeli aj jednu peknú novinku – na základe rozhodnutia zhromaždenia obce každé dieťa narodené v Báčskopalanskej obci dostane určité peňažné prostriedky. Ďalšia novinka hovorí, že Dom zdravia nedávno dostal vozidlo z Talianska pre osoby s invaliditou a o rok by mali dostať ešte jedno.

„Mojou víziou je, aby hospodárska a turistická Palanka bola lákavá rovnako ako voľakedy, teda aby toto mesto využilo svoje potenciály,“ doložil  pán Đedovac.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs