Významné ohnivko vojvodinských hodnôt

22.okt 2013

Významné ohnivko vojvodinských hodnôt

Účastníci oslavy Medzinárodného dňa dedinských žien vo vláde APV

Účastníci oslavy Medzinárodného dňa dedinských žien vo vláde APV

K MEDZINÁRODNÉMU DŇU DEDINSKÝCH ŽIEN

Pri príležitosti 15. októbra – Medzinárodného dňa dedinských žien vo vláde AP Vojvodiny v Novom Sade nainštalovali retrospektívnu výstavu tvorivosti dedinských žien vo Vojvodine. Organizátormi boli Ústav pre rodovú rovnosť Vojvodiny a Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Zároveň si posvietili na osobnosť Savky Subotićovej, veľkej bojovníčky za ženské práva, ktorá podnietila zakladanie vyšších dievčenských škôl a ženských družstiev.

Prítomným sa prihovorili Miroslav Vasin, pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Vesna Šijački, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť, a Marija Gajicki zo Združenia občanov Vojvođanka – regionálna iniciatíva. Ako vyzdvihli, uvedený pokrajinský sekretariát, ako i vláda APV vyčlenili značné prostriedky na posilnenie ekonomickej pozície žien na dedine, čo im umožnilo zviditeľniť idey, kapacity a originalitu a stať sa významným ohnivkom v reťazi vojvodinských hodnôt. Tento rok by mal byť aj v znamení realizácie IPA projektu z programu cezhraničnej spolupráce Srbska a Maďarska na tému Podnikateľská súčinnosť žien žijúcich vo vidieckych prostrediach. Nositeľom je Garančný fond APV a hodnota projektu je 81-tisíc eur. Ide o prvý projekt schválený IPA fondom z oblasti rodovej rovnosti venovaný dedinským ženám.

Na utorkovom podujatí sa stretli usporiadatelia veľtrhov tvorivosti dedinských žien, ktoré sa doteraz konali v Novom Sade, Sombore, Inđiji, Subotici a Kikinde. Hovorili o skúsenostiach z týchto podujatí, ktoré vyvolali veľký záujem tak účastníčok, čiže členiek ženských spolkov, ako i tisíce návštevníkov. O pohostenie na podujatí  prebiehajúcom v pokrajinskej vláde sa postarali Klub žien Biele Blato, Spolok kysáčskych žien a Združenie žien Sremice z Pećiniec.

E. Š.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs