Výzva Oddelenia slovakistiky na zápis študentov

22.aug 2018

Výzva Oddelenia slovakistiky na zápis študentov

VÝZVA ODDELENIA SLOVAKISTIKY NA ZÁPIS ŠTUDENTOV DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19

Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade vypísala druhý súbeh na zápis študentov do prvého ročníka základných akademických a master štúdií na ďalší akademický rok 2018/2019.

Na zápis do prvého ročníka študijnej skupiny Slovenský jazyk a literatúra sú voľné 2 miesta, ktoré budú financované z rozpočtu, a 5 miest pre študentov samoplatcov. Výška školného pre študentov samoplatcov je 65.000,00 dinárov, ktoré možno zaplatiť v štyroch rovnakých splátkach. Termín podávania prihlášok je 3. a 4. septembra (od 9.00 do 13.00 hod. v amfiteátri Filozofickej fakulty). Prijímacie skúšky budú prebiehať 6. septembra o 9. hodine. Zápis študentov sa bude konať v dňoch 13. a 14. septembra.

Na študijný program Slovenský jazyk a literatúra sa môžu prihlásiť a zapísať absolventi gymnázií a všetkých stredných štvorročných škôl, ktoré ukončili po slovensky alebo po srbsky. Jestvuje možnosť získať motivačné finančné prostriedky.

Viac informácií získate na webovej stránke FF UNS:

http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_konkurs_2.html

Na zápis do prvého ročníka master štúdií sú určené 4 miesta, ktoré budú financované z rozpočtu a 6 miest pre študentov samoplatcov. Výška školného je 65.000,00 dinárov. Podávanie prihlášok bude prebiehať od 19. septembra do 19. októbra 2018.

Viac informácií získate na webovej stránke FF UNS:

http://www.ff.uns.ac.rs/upis/upis_master_studije.html

Kontaktná osoba: Dr. Daniela Marčoková (telefónne číslo: 0607109434).

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs