Zrkadlo spoločnosti na javisku SVD

1.sep 2019

Zrkadlo spoločnosti na javisku SVD

Najnovšia premiéra Slovenského vojvodinského divadla v Petrovci pred plným hľadiskom prebiehala v sobotu 31. augusta. V divadelnej sezóne 2019/2020 do repertoára SVD pribudla inscenácia Svæty za dedinou.

Vznikla na motívy hry Zoltána Egressyho Portugal. Réžiu mal na starosti Dušan Bajin, ktorý podpísal i dramatizáciu, scénografiu, výber kostýmov a hudby, dokonca na premiére si (neplánovane) i zahral jednu rolu.

Je toto tretia spolupráca režiséra Bajina so Slovenským vojvodinským divadlom. Po tejto predlohe Z. Egressyho často siahajú súbory na Slovensku a tentoraz bola dramatizácia prispôsobená prostrediu, v ktorom žijú vojvodinskí Slováci. Spracovaná je mimoriadne negatívna natalita, odchod mladých na štúdium na Slovensko, odkiaľ sa nevracajú späť, i túžba ďalších spoluobčanov dostať sa do zahraničia. Celý príbeh je vyrozprávaný na pôde jednej dedinskej krčmy cez prizmu životných situácií jej stálych návštevníkov a dvoch nových pocestných. Je to taká metafora, mikrokozmos, kde si jednotlivci priznávajú i zveličujú svoje nedostatky. Teda vážna téma podaná je v podstate vtipnou formou.

V predstavení vystúpili: Katarína Kalmárová (Stužka), Ivan Sabolčki (Repa), Andrej Matúš (krčmár), Jozef Chrček (Pišta), Anna Chrťanová Leskovac (žena), Branislav Čeman (Kvetko), Alena Čelovská (manželka), Dušan Bajin (namiesto zahláseného Jána Jambricha ako farár) a Ondrej Brna (Satanáš).

Sú tu i ďalší tvorcovia nového predstavenia SVD: majster zvuku Jaroslav Zima, majster svetla Peter Čáni, šepkárka (a zároveň i vedie predstavenie) Miroslava Blažićová, rekvizitár Marek Legíň, majstri scény Ondrej Mištec (ktorý je i vedúci výroby a javiskovej techniky) a Ján Mega, fotografka Irena Lomenová, autor maľby Igor Bovdiš, autor grafického dizajnu Zvonimír Pudelka (ktorý s Natáliou Bajin Litvinovou podpisuje i výtvarnú spoluprácu).

Predstavenie vzniklo počas dvoch letných mesiacov intenzívnych skúšok, režisér je spokojný so spoluprácou s hercami, medzi ktorými sú hlavne tí, s ktorými zatiaľ nepracoval. Prichvaľujeme angažovanie protagonistov z viacerých prostredí: z Vojlovice, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kysáča, Petrovaradínu, Báčskej Palanky.

Novú inscenáciu obohatilo i priame titulkovanie po srbsky na proscéniu, ktoré sa nám však zdalo dosť vulgárne. Režisér má na to svoju mienku:

„Sám text je dosť vulgárny, snažili sme sa ho poškrtať, koľko sa len dalo a nejako to zjemniť. Ale verím, že v srbskom kontexte to vôbec nevadí, lebo väčšina nadávok sú vlastne citoslovcia, alebo tak sa to poníma v srbčine. Myslím, že srbský divák nebude mať s tým žiadny problém.“

Predstavenie SVD s dvojnázvom Svätý / svety za dedinou trvá hodinu a pol a reprízu bude mať už o týždeň. Jeho prípravu podporili: Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami APV a Obec Báčsky Petrovec.

Foto: Irena Lomenová a autorka

 

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs