1. máj dnes

29.apr 2020

Sviatok práce alebo 1. máj (angl. International Workers’ Day) je medzinárodný sviatok pracujúcich, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti demonštrácie robotníckeho hnutia v roku 1886 v Chicagu. Uznesenie o oslavách však prijal ustanovujúci kongres 2. internacionály roku 1889 v Paríži. Odvtedy v prvý májový deň členovia a priaznivci pracovného hnutia v celom svete vyjadrujú solidaritu pracovnej sily a pripomínajú si úspechy pracovného hnutia. Spomínajú si na výsledky, ktoré vykonali členovia pracovného hnutia s cieľom bojovať za väčšie pracovné práva robotníkov.  

V posledných rokoch Medzinárodný sviatok práce si pripomínali rôznymi formami demonštrácií a akcií ako deň boja za základné ľudské práva každého pracovníka, alebo jednoducho ako deň boja za práva na život hodný človeka. Boj za pracovné práva a práva ľudstva, za ďalšie zníženie pracovného času, vyššie mzdy, väčšiu ochranu pri práci a všeobecne ďalší rozvoj spravodlivejšej legislatívy v oblasti práce pokračuje dnes a je pravdepodobné, že naše deti a ich deti budú svojím spôsobom bojovať za svoje práva. Na západnom Balkáne oslava 1. mája už nie je natoľko historická spomienka na úspechy svetového robotníckeho hnutia a demonštrácie za boj za pracovné práva a jeho účely.

  1. máj – Medzinárodný sviatok práce sa stal jedným z najrozšírenejších sviatkov na planéte. Je to sviatok, keď si spomíname na boje za práva robotníckej triedy, najmä v takzvanom korporátnom kapitalizme, ktorý dennodenne vytvára čoraz hlbšie rozdiely medzi pracujúcimi a bohatými ľuďmi – súčasnými „faraónmi“.

Dnes, keď je robotník bez ochrany, USA sa zmieta vírusom Covid-19 viac ako iné krajiny sveta – má viac ako milión infikovaných a 59 521 mŕtvych! Teda za viac ako jeden mesiac pandémie koronavírusu v USA podľahlo viac ľudí ako počas americkej vojny vo Vietname, v ktorej bolo podľa oficiálnych zdrojov za 11 rokov vojny zavraždených 58-tisíc amerických vojakov. Korona je naša skutočnosť.

Vážení, keď je svet zničený, zatiaľ nám zostávajú iba slová, ktoré ho obnovia. Preto oslávme 1. máj – Medzinárodný sviatok práce tak ako to robotníci vedia, tíško a doma, a po pandémii opäť do nových pracovných bojov.

Múdry vyhľadá spôsoby a hlupák sa vyhovorí.

 

Prajem pekný týždeň vám a nám všetkým. A ďakujem, že sme!

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.