Život nám prinesie to, čo si zaslúžime!

22.apr 2020

Život nám prinesie to, čo si zaslúžime!

Vážení, spomeňme si na Deň Zeme (angl. Earth Day). Je to názov sviatku, ktorý si 22. apríla každú jar pripomínajú občania takmer v celom svete, aby preukázali  podporu ochrany životného prostredia. Tento sviatok je inšpirovaný pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti  (lat. aequinoctium) 21. marca a ohlasoval príchod jari. V podstate ide o deň  upozorňujúci ľudí na dosahy znečistenia a ničenia životného prostredia a jeho cieľom je zvýšiť informovanosť ľudí a zaujať ich environmentálnymi hrozbami našej planéty, ktoré sú, žiaľ, už v pokročilom štádiu.

V roku 1969 na konferencii UNESCO v San Franciscu mierový aktivista John McConnell (1915 – 2012) navrhol deň uctievania Zeme a konceptu mieru, ktorý sa bude oslavovať najskôr 21. marca 1970, v prvý jarný deň na severnej pologuli. Tento deň prírody bol neskôr schválený vyhlásením McConnella a podpísaním generálnym tajomníkom OSN pri OSN. O mesiac neskôr americký senátor Gaylord Nelson navrhol myšlienku usporiadať celonárodné environmentálne vyučovanie 22. apríla 1970. Najal si mladého aktivistu Denisa Hayesa (1944) ako koordinátora.

V Deň Zeme v roku 2016 približne 120 krajín podpísalo dohodu v Paríži. Toto podpísanie splnilo kľúčovú požiadavku na nadobudnutie platnosti historického návrhu zmluvy o ochrane podnebia prijatého na základe konsenzu 195 krajín prítomných na konferencii OSN o zmene klímy v roku 2015 v Paríži.

Deň Zeme sa oficiálne oslavuje od roku 1992, keď počas konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiru koordinovali rozsiahly program na podporu trvalo udržateľného rozvoja, na ktorom sa zúčastnilo veľké množstvo vládnych a mimovládnych zástupcov. Valné zhromaždenie OSN na návrh bolívijskej vlády v roku 2009 vyhlásilo 22. apríl za Medzinárodný deň Zeme.

Dnes Deň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí vo viac ako 193 štátoch sveta, a tak sa tento sviatok stal najväčším sekulárnym sviatkom, do ktorého sú zapojení ľudia spoločne bez ohľadu na pôvod, vieru či národnosť. Preto sa postarajme o svoje životné prostredie a chráňme si našu ohrozenú matku Zem.

 

Život nám prinesie to, čo si zaslúžime!

 

Prajem pekný týždeň vám a nám, ľudia. A ďakujem, že sme.

M. BENKA
M. BENKA

Meno Miroslava Benku – významného umelca v slobodnom povolaní – už niekoľko desaťročí presahuje hranice kultúrneho sveta nášho štátu. V projektoch jeho bohatého multimediálneho opusu sa neraz prelínal Benka ako autor, scenárista, ako režisér, ako herec, ako dizajnér či divadelný kritik, ako univerzitný pedagóg a veľký estét. Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v dedinke Ašaňa. Roku 1977 vyštudoval odbor dizajn na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Novom Sade, roku 1983 ukončil štúdium herectva na Akadémii umení v Novom Sade a roku 1988 i štúdium réžie na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Režíroval viac ako 70 divadelných predstavení, taktiež režíroval i televízne programy, dokumentárne filmy, hudobné klipy, rozhlasové hry a ďalšie multimediálne programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Charakteristickou črtou jeho divadelného rukopisu často je jeho kompletné autorstvo a jeho estetický prejav je poznačený poetikou postmoderny. Pôsobil ako režisér a umelecký šéf Mestského divadla a umelecký šéf Festivalu slovanskej kultúry v Žiline, riaditeľ a umelecký šéf Národného divadla Sterija vo Vršci, riaditeľ a umelecký šéf divadelného festivalu Vršacká divadelná jeseň.   Ako docent Miroslav Benka prednášal na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a International university v Belehrade a v Novom Pazare. Benka konal aj rad spoločenských funkcií – bol zamestnaný vo funkcii riaditeľa, umeleckého riaditeľa, režiséra a riaditeľa medzinárodných divadelných festivalov doma a v zahraničí. Bol členom pracovného tímu pre európske záležitosti, multikultúrnosť a interkultúrnosť Ministerstva kultúry Srbska v Belehrade. A naposledy Národné zhromaždenie ho zvolilo za člena Národnej rady pre kultúru Srbska pri Ministerstve kultúry. Je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave.