Bum-bum-bum!

🕔26. apr 2013

Dáva sa na známosť občanom, aj sa im dáva, z milosti nášho milostivého richtárstva celkom zdarma kvalitná rada, ktorá rada priamo súvisí s klasickou jarnou únavou, ktorá sa únava opäť a zase nenápadne ako dobiedzavá aktuálna inflácia všetkých normálnych hodnôt

Čitať viac

Nastolili pálčivé otázky

🕔26. apr 2013

Nespokojní s fungovaním Miestneho spoločenstva, občania Jánošíka sa určitý čas dožadovali zhromaždenia občanov, na ktorom by vedeniu MS položili otázky, ktoré ich tlačia. Keďže vedenie MS nevyhovelo tejto žiadosti, zhromaždenie na základe podpisov 62 občanov zvolala výborníčka v Zhromaždení Alibunárskej

Čitať viac

S cieľom oživiť dobrovoľníctvo

🕔26. apr 2013

Spomienky na mladosť. Iskrivú, roztopašnú, pracovitú a nadovšetko zábavnú… Poznačenú kadečím, ale predovšetkým fenoménom známym ako dobrovoľná mládežnícka práca. Dnešní päťdesiatnici či šesťdesiatnici, ktorí v mladosti spolu s krajinou budovali aj seba, založili združenie niekdajších akciášov a volontérov, ktoré sa v rozličných obmenách čoraz výraznejšie

Čitať viac

RMS STARÁ PAZOVA

🕔26. apr 2013

RADA MIESTNEHO SPOLOČENSTVA STARÁ PAZOVA uskutočnila svoju poslednú schôdzu v terajšom zložení s cieľom zabezpečiť predpoklady na nadchádzajúce lokálne voľby v tomto Miestnom spoločenstve. Rada zvolila volebnú komisiu a stanovila počet volebných jednotiek, ktorých zase bude 15. Obec Stará Pazova 4. apríla vypísala

Čitať viac

Účinnejšia organizácia miestnych spoločenstiev

🕔26. apr 2013

Na úvod 14. zasadnutia Zhromaždenia Alibunárskej obce výbornícka skupina SNS, ktorá je v tejto obci v koalícii s DS, LSV a DSS, navrhla, aby tento lokálny parlament konštatoval, že Deklarácia o ochrane ústavných a zákonných práv APV je škodlivá a

Čitať viac

Vitaj, Prvý máj

🕔26. apr 2013

Mohli by sme práve na začiatku tohto najkrajšieho mesiaca v roku zacitovať mnohé verše našich básnikov, ktorí mu vzdali hold, venovali nehynúce básne, vzdali mu priam božskú poklonu a prejavili radosť z jeho príchodu po dlhej nevraživej zime. A keď už spomíname božský hold, spomeňme aj

Čitať viac

V Petrovci do ďalšieho samozdanenie nebude

🕔26. apr 2013

Uplynula mesačná lehota, ktorá trvala od piatka 22. marca do nedele 21. apríla, počas ktorej sa občania Báčskeho Petrovca prostredníctvom referenda mali vyjadriť, či podporujú zavedenie samozdanenia na nasledujúce päťročné obdobie (2013 – 2018). Návrh nového samozdanenia obsahoval odvádzanie 2 % z platov zamestnancov

Čitať viac

Úspešne pracovali a majú pekné plány

🕔26. apr 2013

Výročné zasadnutie penzistov invalidov práce sa konalo v piatok 19. apríla v miestnostiach SND v Kysáči. Zasadnutie otvoril a hostí privítal predseda Ján Vitéz. Prítomní boli penzisti z Kysáča, Rumenky, Stepanovićeva, Podbary a Petrovaradínu. Medzi hosťami boli aj predseda a podpredseda mestskej organizácie Milan Ivić a Milorad Popović,

Čitať viac

OMBUDSMAN V KYSÁČI

🕔26. apr 2013

OMBUDSMAN V KYSÁČI. Mestský ombudsman Aleksandar Grujić sa 17. apríla v Knižnici Michala Babinku stretol a porozprával s Kysáčanmi. Ako je známe, ide o ochrancu práv občanov, ktorý kontroluje zákonnosť a správnosť práce orgánov a podnikov Mesta Nový Sad. Na stretnutí sa zúčastnil len

Čitať viac

Môžu sa pochváliť i tretím vozidlom

🕔26. apr 2013

Dobrovoľný hasičský spolok z Pivnice vlani oslávil okrúhle 90. narodeniny. Svoju činnosť požiarnici neustále zveľaďujú. Dnes v spolku pôsobia pionieri, juniori a operatívna jednotka, spolu 65 členov. Početné akcie neúnavných pivnických požiarnikov svedčia o ich úspešnej práci a významnom prínose k haseniu nebezpečných požiarov nielen v

Čitať viac