Aktérky v procese revitalizácie vojvodinskej dediny

26.jún 2013
Záber z konferencie (Foto: archív Ústavu pre rodovú rovnosť)

Záber z konferencie (Foto: archív Ústavu pre rodovú rovnosť)

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SRBSKA A MAĎARSKA

Prvý schválený projekt Poslovno povezivanje žena koje žive u ruralnim područjima v oblasti rodovej rovnosti sa realizuje v rámci programu IPA – cezhraničnej spolupráce Srbska a Maďarska. Jeho nositeľom je Garančný fond APV, partnermi sú Ústav pre rodovú rovnosť z Nového Sadu a Zväz združenia nezamestnaných osôb Bács-Kiskunskej župy a koordinátorkou je Dragana Todorović. Celková hodnota projektu, ktorý sa ukončí 28. februára 2014, je 81 035 eur.

Konferenciu ohľadom prezentovania tohto projektu v Zhromaždení APV v stredu 19. júna slávnostne otvoril Miroslav Vasin, pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Programy a aktivity podpory podnikateľkám z vidieka sprístupnili Goran Vasić, riaditeľ Garančného fondu APV, Vesna Šijački, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť, a István Tóth, riaditeľ Zväzu združenia nezamestnaných osôb Bács-Kiskunskej župy.

Garančný fond APV už sedem rokov podporuje zveľadenie ženského podnikania prostredníctvom dvoch programov: start-up podpora pre pracovne neaktívne ženy a podpora zakladateľkám malých a stredných podnikov, ktoré podnikajú menej ako tri roky. Za posledných päť rokov vydali 184 garancií s celkovou hodnotou viac ako 220 miliónov dinárov a otvorili 718 nových pracovných miest. Goran Vasić pripomenul, že Garančný fond bude aj do budúcna silnou a trvalou podporou zveľadenia ženského podnikania vo Vojvodine a zdôraznil, že „vzhľadom na súčasné sociálno-ekonomické podmienky je vhodný čas na globálne potvrdenie skutočnosti, že bez ekonomicky silnej ženy nejestvuje ani účinný rurálny rozvoj, čo potvrdzuje aj prax. Ten proces nie je ani jednoduchý, ani krátkodobý. Spoločne a v súlade s kompetenciami a zodpovednosťou sa musíme pričiniť o to, aby APV aj naďalej prispievala v oblasti rodovej rovnosti“.

Zveľadenie postavenia žien na dedine, na čo sa projekt vzťahuje, je jednou z priorít uskutočňovania práv rodovej rovnosti prostredníctvom projektov realizovaných vládou APV a rezortným Pokrajinským sekretariátom pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť. Cieľom Pokrajinského ústavu pre rodovú rovnosť je mapovanie zdrojov a potenciálov žien z rurálnych prostredí, tiež zabezpečenie podpory konkrétnym projektom a zapájanie žien z vidieku.

„Budeme sa snažiť prostredníctvom projektu v priebehu 12 mesiacov opodstatniť ideu, že 80 vidieckych žien z oboch strán hranice spoločne, prostredníctvom školenia, spolupráce a webového portálu získa nové zručnosti a zveľadí sa v podnikaní, čím sa umožní kultúrna a ekonomická výmena ideí, výrobkov a služieb,“ vyhlásila Vesna Šijački.

V rámci projektu účastníčky utvoria dve skupiny – ženy podnikateľky a nezamestnané ženy. Sprístupní sa aj databáza, trojjazykový webový portál a uskutočnia sa rôzne spôsoby výcviku: marketing, používanie internetu a zveľadenie manažérskych schopností.

                                                                                          Jaruška Ferková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs