Aktuálne zloženie Zhromaždenia AP Vojvodiny má za sebou prvých 365 dní

26.jún 2013

26pastor_JPGPredseda Zhromaždenia István Pásztor (na snímke) vyhlásil, že aj napriek prirodzenému rozčleneniu poslancov na pozíciu a opozíciu, na zasadnutiach počas jedného roka sa vždy zachovala dôstojnosť. Zmienil sa aj o kvantitatívnych údajoch: v priebehu jedného roka sa uskutočnilo 18 zasadnutí Zhromaždenia AP Vojvodiny, ktorým predchádzalo 177 zasadnutí výborov Zhromaždenia a pracovných telies. O kvalitatívnej stránke svedčí fakt, že predseda Pásztor bol prvým predsedom Zhromaždenia, ktorý mal možnosť po deviatich rokoch zdôvodniť pred poslancami Zhromaždenia Srbska niekoľko doplnkov zákonov, ktoré navrhlo Zhromaždenie AP Vojvodiny. Doložil, že sa Návrh zákona o financovaní Vojvodiny čoraz viac podobá na dielo Čakanie na Godota. Návrh mal byť vypracovaný do polovice tohto roku a zrejmé je, že sa to neuskutoční. Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v pondelok 24. júna, predseda Pásztor zahlásil aj zasadnutie Zhromaždenia AP Vojvodiny, ktoré je naplánované na 3. júla.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs