Banátske vrkoče pre krásu Guče

15.aug 2013
Padinčanky a Kovačičanky v spoločnosti spisovateľa Dobricu Erića

Padinčanky a Kovačičanky v spoločnosti spisovateľa Dobricu Erića

Ešte kým sa trubači z Dragačeva nestali hudobnou značkou, ktorú rešpektuje a jej prezentáciu navštevuje festivalov chtivá Európa, tanečníci z Kovačice vystupovali na javiskách Guče počas osláv srbských dychoviek, a to ešte v 70. rokoch minulého storočia. Po prestávke sa pred niekoľkými rokmi scelili dva kvalitné turistické výrobky Banátu a Šumadije: maliari z Kovačice a trubači z Dragačeva. Vďaka Turistickej organizácii Obce Kovačica a Galérii insitného umenia tanečné súbory a výtvarníci z juhozápadnej časti Banátu sú už niekoľko rokov znovu na tomto festivale.

Pritom semifinále výberu najlepšieho orchestra z Vojvodiny a Belehradu na súťaž do Dragačeva už štvrtý rok zaradom úspešne prebieha v Obci Kovačica (trikrát v Kovačici, tohto roku v Padine). Zo sprievodných akcií nechýba výstava prác insitných maliarov a výtvarníkov – amatérov zo Šumadije v kovačickej obrazárni alebo v Relaxe. Podujatie v Dragačeve začiatkom januára prestížny americký časopis TIME zaradil medzi päť svetových podujatí, ktoré sa turistom oplatí pozrieť. Šiesteho augusta na otvorenom javisku vystupovali v hodinovom programe na vychýrenej súťaži dychových orchestrov aj folklórne súbory z Padiny a Kovačice. Mladšia dievčenská tanečná skupina z Padiny vystúpila s dvoma choreografiami, Rozmarín z Kovačice s tromi, po jednu slovenskú ľudovú pieseň spievali Kovačičanky M. Marková, J. Hajková a ako trio M. Marková, T. Jonášová a A. Babincová. Do tanca a k spevu hral mladší zmiešaný padinsko-kovačický hudobný orchester. Program moderoval Ján Chrťan a ideovú koncepciu výstupov mala na starosti kovačická choreografka Ivana Zovková.

Záber z tanca mladšej tanečnej dievčenskej skupiny z Padiny

Záber z tanca mladšej tanečnej dievčenskej skupiny z Padiny

Na slávnostnom otvorení v pondelok 5. augusta sa okrem riaditeľov TO OK (Ján Pap) a Galérie insitného umenia (Mária Raspírová) zúčastnili i predstavitelia obecnej správy (Jarmila Ćendićová) a osemčlenná delegácia Padiny, ktorá sa tohto roku zbratala s dedinkou Guča (v čele výpravy bol Ladislav Petrovič, predseda Rady Miestneho spoločenstva). Na podujatí sa zúčastnila aj Ing. Magdaléna Janíková z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Súťaž najlepších dychových orchestrov úradne otvoril jej tohtoročný hostiteľ, spisovateľ Dobrica Erić. Na vernisáži 25 olejomalieb insitných maliarov členov Galérie insitného umenia v Múzeu trúby v Guči rozprávali prof. Dr. Velimir Karavelić a dragačevská insitná maliarka Snežana Kostićová. Výstava trvala od 5. do 12. augusta.

Dobrá znalkyňa festivalu v Guči Slovenka Gabriela Brestičová písala o tomto podujatí, že pricestovať do Dragačeva počas festivalu trúby znamená „ocitnúť sa nepretržite – 24 hodín, celý týždeň v Kusturicovom filme“ a že „je festival trúby niečo nepredstaviteľné pre Slovákov zo Slovenska, no každoročnou povinnosťou pre Srbov“. Čoraz častejšie ale aj pre Slovákov zo Srbska.

Ján Špringeľ

Fotografie: archív TO OK a J. Chrťana

Tanečníci Rozmarínu roztancovali pódium v Guči

Tanečníci Rozmarínu roztancovali pódium v Guči

Moderátor celovečerného programu Slovákov z Banátu bol Ján Chrťan

Moderátor celovečerného programu Slovákov z Banátu bol Ján Chrťan

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs