Správy zo SVC o nových knihách

15.aug 2013

V pondelok 12. augusta 2013 v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci vyšla ďalšia nová kniha – šiesta s tohtoročným vročením – Dvojjazyčnosť a jej pedagogické aspekty našej vedeckej pracovníčky v oblasti pedagogiky Dr. Ruženy Šimoniovej Černákovej z Báčskeho Petrovca. Kniha vyšla ako pätnásta v rámci edície Vedecké zošity. Má 74 strán a zaoberá sa témami, akými sú napr.: Výzvy vzdelávania dvojjazyčných detí, Teória a prax dvojjazyčného vzdelávania, Podobnosti a rozdiely v dvojjazyčnosti atď. Nová kniha Dr. Ruženy Šimoniovej Černákovej, ktorá má základ v jej doktorskej dizertačnej práci, bude vzácnou pomôckou pre učiteľov v našich školách, ktorí sa s bilingvizmom bežne stretajú vo svojej praxi.

V.

*      *      *  

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci toho roku vydáva k 150. výročiu narodenia Jána Čajaka jeho jediný román Rodina Rovesných. Kniha vychádza v rámci jeho Zobraných spisov ako 4. zväzok. Tento román od roku 1983 nevyšiel knižne ani na Slovensku, ani vo Vojvodine. Doslov k románu napísal Dr. Michal Harpáň a kniha bude mať 312 strán.

Vyzývame záujemcov o tento román, aby si ho predplatili, lebo po vyjdení bude jeho cena vyššia. Predplatné je 500 dinárov a zaplatiť možno v každej banke na žírový účet Slovenského vydavateľského centra číslo 160-931760-45, odvolať sa na číslo (po srbsky: poziv na broj): 040101, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec. Všetky dodatočné informácie dostať na telefónnom čísle (021)780-159 alebo prostredníctvom e-mailu: svcentrum@stcable.rs.

A. M. 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs