Dokázali, čo dokáže pekné slovo

16.mar 2014

Dokázali, čo dokáže pekné slovo

V Základnej škole Jána Kollára v Selenči 5. marca slávnostne udelili odmeny autorom najúspešnejších prác 3. ročníka literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo.

Súbeh pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a pre žiakov stredných škôl a gymnázií vypísali Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru spolu s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Slovenským vydavateľským centrom, a bol veľmi vydarený. Zúčastnili sa na ňom žiaci z Pivnice, Selenče, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Nového Sadu, Starej Pazovy, Erdevíka, Padiny a Kovačice. Na súbeh zaslali pozoruhodný počet prác: 75 v kategórii príspevkov žiakov základných škôl a 15 prác, ktorých autori boli stredoškoláci a gymnazisti. Práce hodnotila komisia v zložení: Martin Prebudila, predseda, a Svetluša Hlaváčová a Pavel Matúch, členovia. V kategórii mladších autorov 1. cenu získala Hana Čížiková, žiačka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici za prácu Posledné leto; 2. cenu – Aňa Marčoková, žiačka ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči za prácu Spomienky na našich starých rodičov; 2. cenu – Anabela Stošićová, žiačka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Dobre je, usmiala sa; 3. cenu – Valentína Imreková, žiačka ZŠ 15. októbra v Pivnici za prácu Moja dedina voľakedy a dnes; 3. cenu – Kristína Kováčová, žiačka ZŠ Jána Kollára v Selenči za prácu Mala som strach.

V kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií odmenené boli tri žiačky Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci: 1. cenu získala Malvína Zolňanová za prácu Iskra tmy; 2. cenu Jana Domoniová za prácu Oheň a 3. cenu Jaroslava Majerová za prácu Snový slovný príbeh.

Prítomných v mene selenčskej základnej školy privítala PaedDr. Svetlana Zolňanová, riaditeľka a zároveň predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Slova sa ujala i Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, ktorá odmeneným literátom udelila ceny a odmeny. Knižné darčeky dostali aj učitelia, resp. profesori slovenčiny, ktorí podnietili početných žiakov, aby sa prihlásili na súbeh. V mene komisie, ktorá hodnotila práce, sa prihovoril Martin Prebudila, spisovateľ a predseda Komisie pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. V pokračovaní programu odmenené autorky prečítali svoje práce a malú slávnosť hudobne spestril žiacky orchester a chór selenčskej školy pod vedením profesora PaedDr. Juraja Súdiho.

Elena Šranková

 

Odmenené žiačky literárneho súbehu s Annou Tomanovou-Makanovou (celkom zľava) a Martinom Prebudilom (prvý sprava)

Odmenené žiačky literárneho súbehu s Annou Tomanovou-Makanovou (celkom zľava) a Martinom Prebudilom (prvý sprava)

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs