Dosahujú čoraz lepšie výsledky

6.aug 2013
Hymna študentov Gaudeamus igitur na úvod Stretnutia študujúcej mládeže

Hymna študentov Gaudeamus igitur na úvod Stretnutia študujúcej mládeže

ŠTUDENTI SA STRETLI TRINÁSTY RAZ V BÁČSKEJ PALANKE

Na 13. stretnutí študujúcej mládeže v Báčskej Palanke sa stretlo viac než 110 pozvaných vojvodinských Slovákov, ktorí študujú alebo práve ukončili štúdium na vysokých školách na Slovensku a v Srbsku. Vo štvrtok večer 1. augusta v Slovenskom dome najúspešnejším udelili finančné odmeny a všetci novopečení akademickí občania dostali aj slávnostné uznania za úspešné ukončenie štúdia na VŠ, ktoré tradične udeľuje Matica slovenská v Srbsku. Peňažné odmeny Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny držiteľom červených diplomov odovzdala predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. Získali ich: Anita Rybárová, Jasna Hradská, Andrea Speváková a Jaroslav Bažík. Zolňanová okrem iného povedala:

„Myslím si, že Báčska Palanka je dnes centrom slovenskej dolnozemskej vzdelanosti. Všetko to, čo sme ako NRSNM robili, nebolo darmo, lebo máme vás – našu mladosť, našu inteligenciu – ktorej budeme môcť odovzdať do rúk žezlo, ktoré teraz nesieme my. Držím vám palce k tomu, aby sa vám darilo zachovávať na týchto priestoroch a byť prospešný nielen v odbore, ktorý ste vyštudovali, aby ste boli hrdí na to, že ste Slováci a aby ste svoju silu, vzdelanosť, uplatnili aj v prospech identity.“

Svetlana Zolňanová udeľuje peňažnú odmenu Jaroslavovi Bažíkovi

Svetlana Zolňanová udeľuje peňažnú odmenu Jaroslavovi Bažíkovi

Úvodom stretnutia, po odznení študentskej hymny Gaudeamus igitur, v mene Výkonného výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskej Palanke prítomných privítal Jozef Chrček. V mene osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku vzácnych hostí privítala profesorka Anna Medveďová. Niektorí z nich sa tiež ujali slova, a tak študujúcej mládeži zablahoželali a veľa úspechov v budúcnosti popriali: štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, náčelníčka pre spoločenské činnosti Obce Báčska Palanka Miroslava Šolaja, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavol Hlásnik a predsedníčka združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenska Katarína Hrkľová. Na podujatí sa zúčastnil aj radca vo Veľvyslanectve SR v Belehrade Jozef Sabo.

Anna Medveďová s potešením kvitovala, že „naši študenti čoraz častejšie ukončujú štúdium s vyznamenaním a vysokým ocenením dekanov fakúlt, čo zvlášť oceňujeme aj zo strany NRSNM“.

Vítajúc vysokoškolákov, účastníkov Stretnutia, Katarína Melegová-Melichová o. i. povedala: „Chodíme sem, medzi vás preto, aby sme zistili, koľkí z vás sa zaujímajú o to, aby sa stretali v rámci slovenskej komunity, aby sme vás pochválili za dosiahnuté výsledky, aby sme sa s vami zoznámili. Ďakujem vám za to, že nás podnecujete k ďalšej práci na roli národa dedičnej.“

Šampanské pre najúspešnejších

Šampanské pre najúspešnejších

Nadšenie zo zhromaždenia krásnych múdrych mladých ľudí netajil ani Branislav Ondruš: „Považujem za úžasné, že dnes tu sedia študenti, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych odboroch, aj v tých technického smeru, lebo vidím, že dnes v Európe práve tie majú skutočne budúcnosť. Verím v európsku budúcnosť Srbska a verím aj vo vašu európsku budúcnosť.“

Náčelníčka Miroslava Šolaja pozdravujúc študentov vyjadrila spokojnosť nad skutočnosťou, že sa v Báčskej Palanke zhromaždili „mladé úspešné sily“, a popriala im „aby sa vrátili s vedomosťami a potenciálmi, ktoré ste získali, aby pomohli pracovať na tom, aby nám všetkým bolo lepšie“.

Pavel Marčok upozornil na to, že počet Slovákov v Srbsku rapídne klesá, a dodal: „Možno práve preto, že ako sme voľakedy prichádzali za chlebom, za príležitosťou, možno práve preto dnes mnohí z vás odchádzajú. To je na zamyslenie a prichodí nám spoločne uvažovať o tom, ako riešiť problémy. Naša lokálna samospráva sa zasadzuje za to, aby sme otvorili čím viac pracovných miest, ale ani to nestačí, lebo vy ste školení a aj keď otvoríme mnoho miest, možno ich nebude nadostač pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Teda vzorec je ten, že musíme hľadať aj práce, aj podnikateľov, ktorí chcú investovať do vysokých moderných technológií.“

V rámci oficiálnej časti programu Daniela Feketeová z Kancelárie pre mladých so sídlom v Báčskom Petrovci prezentovala údaje o mimovládnych organizáciách, ktorých cieľom je pomáhať mladým ľuďom. Po vyčerpaní „rokovacieho programu Stretnutia“ nasledoval ohňostroj na nádvorí Slovenského domu pri koktaile ochutenom šampanským a zábavou pri hudbe skupiny Euroband zo Selenče.

Juraj Bartoš

 

Andrea Vozárová (vľavo) povzbudila vrstovníkov

Andrea Vozárová (vľavo) povzbudila vrstovníkov

ANDREA RADÍ

Akiste najväčšmi zarezonovali slová, ktoré vyslovila vyštudovaná herečka, teraz doktorandka na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Kysáčanka Andrea Vozárová, keď o. i. povedala: „Nezabúdajte byť sami sebou. Nezabúdajte, odkiaľ ste prišli, kam idete a nezabúdajte aj ďalej študovať. Nepovedzte si, vyštudoval(a) som a už ma nič nezaujíma… Choďte ďalej; majte energiu a vôľu. Nepodajte sa myšlienkam o tom, že nebudete mať prácu a byt; buďte najlepší v tom, čo viete robiť a milujte svoju prácu. Zo srdca vám prajem, aby ste uspeli v živote, aby ste sa predovšetkým afirmovali ako ľudia. Ja verím vo vás!“

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs