Súťaž vo varení zajačieho paprikáša

6.aug 2013

32drobno-michal_JPG12. Súťaž vo varení zajačieho paprikáša aj počas 52. SNS usporiadal Klub drobnochovateľov v Báčskom Petrovci. Po prvý raz nesúťažili jednotlivci, ale družstvá, respektíve jednotlivci v úlohe predstaviteľov klubov drobnochovateľov. Víťazom sa stal práve hostiteľ a organizátor vydareného tradičného podujatia, respektíve jeho člen Michal Ferko. Na druhom mieste skončili Čelarevčania a tretie obsadil celok z Báčskej Palanky. Drobnochovatelia z Kysáča, Selenče, Obrovca a Báča tentoraz zostali bez pohára určeného pre tri najlepšie celky, všetky zúčastnené kuchárske skupiny si však odniesli domov publikáciu, ktorá hovorí o Petrovci.

Na snímke: Štart súťaže na nádvorí petrovských drobnochovateľov v Báčskom Petrovci; vpredu: majster zajačieho v kotlíku Michal Ferko.

J. Bartoš

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs