Presscentrum na Slovenských národných slávnostiach

6.aug 2013

32presscentrum_JPGNovinkou na tohtoročných Slávnostiach bolo presscentrum, ktoré zorganizoval Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Novinári rozhlasových staníc Nový Sad, KIS Kysáč, Petrovec, Šíd, RTV Stará Pazova a RTV OK, Slovenských dotykov, ktoré vychádzajú v Prahe, a týždenníka Hlas ľudu počas víkendu sledovali udalosti a informovali iné slovenské, resp. neslovenské médiá. Na pracovné úlohy využívali priestory Petrovského rozhlasu a výmena materiálu a dôkladné sledovanie programov určite prispeli k tomu, aby bola verejnosť včas informovaná. Na snímke: Novinársky tím pri pracovnom stretnutí.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs