Aj Popoluška prišla na slávnosti

6.aug 2013

32popoluskafotka_JPGStretla sa tam s princom svojho života. Zaľúbili sa, zobrali sa a teraz žijú šťastne a veselo. Ba chystajú sa na detský divadelný festival do Šale na Slovensku. Možno im aj tam zatlieskajú tak, ako teraz počas 52. Slovenských národných slávností a predtým aj na 20. detskej divadelnej prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove. Kde totiž divadielko Popoluška v réžii Zuzany Obšustovej, ktoré žiaci Základnej školy Bratstva v Aradáči predviedli na pódiu Slovenského vojvodinského divadla v sobotu popoludní 3. augusta, rovnako zožalo hŕbu potleskov.

J. Bartoš

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs