Piate pohľady výtvarných snaživcov

6.aug 2013

32SNS2013Umelci_jpgĎalšou výstavou, ktorú vo štvrtok 1. augusta predvečerom otvorili, bola spoločná výstava Petrovské pohľady V členov Združenia petrovských výtvarných umelcov. Výstavou bolo zahrnutých 29 umelcov s 55 obrazmi. Podľa slov predsedníčky Združenia petrovských výtvarných umelcov Márie Ivičiakovej šlo o súhrn troch celkov. Prvá časť výstavy obsahovala 55 výtvarných prác 29 výtvarníkov, ktoré sú vyhotovené rôznymi technikami. Druhú časť výstavy tvorili detské výtvarné práce vytvorené počas výtvarného tábora v Deň Petrovca, kým tretiu časť výstavy dopĺňali obrazy zo súkromnej zbierky Jána Dorču-Joviho, ktoré združenie získalo od jeho neterí a ktoré taktiež boli vystavené aj počas Dňa Petrovca. Krátku úvahu o expozícii výtvarného kritika Vladimíra Valentíka prečítala jeho dcéra, tiež maliarka Emília. O dobrú náladu sa po stránke hudobnej postarali Samuel Kováč, bratia Rastislav a Vlastimír Struhárovci spolu so speváčkou Jarmilou Bohušovou. Záverečné slová patrili pokrajinskému poslancovi Jánovi Bohušovi a predsedovi Báčskopetrovskej obec, ktorý zároveň výstavu i otvoril. Na snímke: Družný rozhovor umelcov s ctiteľmi po otvorení výstavy.

J. Čiep

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs