Rozmanité námety

6.aug 2013

32bovstud_jpgRozmanité námety, inakšie uhly pohľadu, techniky a žánre, výrazná individualita autorov – je to tá základná charakteristika výstavy úžitkovej fotografie, ktorá od konca júna prebieha v galérii Foto-kino a video zväzu Vojvodiny v Ulici Nikolu Pašića v Novom Sade. Jej aktérmi sú študenti tohto druhu fotografie Vysokej technickej školy odborových štúdií v Novom Sade, kým samotná akcia je prejavom viacročnej spolupráce tejto vzdelávacej inštitúcie s Foto-kino a video zväzom Vojvodiny. Na snímke sú niektoré zo študentských prác.

                                                                              O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs