Z pera žien

6.aug 2013
Spoločná fotografia autoriek a organizátorov na pamiatku

Spoločná fotografia autoriek a organizátorov na pamiatku

MEDZI DVOMI SLÁVNOSŤAMI VYŠLO 13 NOVÝCH TITULOV

V druhý deň SNS v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec členky Asociácie slovenských spolkov žien usporiadali tradičnú promóciu kníh autoriek, ktoré vyšli v období medzi dvomi Slávnosťami. Prezentovali spolu 13 kníh autoriek zo Srbska, Slovenska a Rumunska. Prítomné autorky, vysokopostavených hostí, ako aj početné členky Asociácie slovenských spolkov žien najprv pozdravila predsedníčka Viera Miškovicová, a potom jednotlivé tituly predstavila profesorka Mária Gašparovská za pomoci Viery Dorčovej-Babiakovej, Mirjam Murtínovej a Nataše Rybárovej, ktoré čítali úryvky z kníh.

Ruženka Šimoniová-Černáková skúmala problematiku Dvojjazyčnosti a vzdelávania a svoje postrehy zhromaždila v rovnomennej knihe. Jeden z motívov tejto knihy je čím širšia promócia jazykovej plurality, ako aj promócia práva na vzdelávanie v materinskom jazyku, bez ohľadu na to, či je to jazyk menšinový, väčšinový, menej používaný či regionálny. Autorka sa cez prizmu slovenského etnojazykového spoločenstva pokúsila predstaviť spojitosť medzi dvojjazyčnosťou a menšinovým vzdelávaním. Kniha Anny Horvátovej Jazykové omyly je čiastkovým výsledkom niekoľkoročného sledovania jazykového správania príslušníkov jazykového spoločenstva vojvodinských Slovákov. Adresovaná je širšej verejnosti, vlastne všetkým tým, ktorí si chcú skultivovať slovenský jazyk, nie sú ľahostajní voči jazyku svojich predkov, ale naopak, snažia sa ho chrániť a zanechať budúcim generáciám. Rytierske príbehy sa menuje kniha Zuzany Hurtajovej zo Slovenska, o ktorej prof. Peter Liba napísal: „Oceňujem autorkin zmysel pre sociokultúrny obraz doby v týchto zábavných čítaniach, lebo je v nich obsiahnutá úcta k hodnote estetickej, jazykovej, čitateľskej.“

Predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová je i autorkou knihy Čarovná niť v ruke ženy, monografie vydanej z príležitosti 80. výročia organizovaného pôsobenia Spolku petrovských žien. Viere Benkovej v roku 2013 vyšli dve knihy: antológia Plášť bohyne, čiže výber z tvorby slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a zo Srbska a Exlibris morušových listov. Vladimíra Dorčová-Valtnerová zozbierala a upravila texty svojho otca Vladimíra Dorču, dlhoročného novinára, ktorý za sebou zanechal roztrúsené mnohé texty dýchajúce humorom a zrozumiteľným vtipom. Výsledkom toho je kniha Obrázky z manželského života… aj farebné. Kniha Anny Kišovej z Nadlaku, Rumunsko, Samozrejmosti je blízka humoristickej tvorbe. V doslove knihy Zuzany Jonášovej Brngárovej Milujme pána je o. i. zapísané, že jej básne sú obyčajné každodenné trápenia, zúfalstvá, potešenia a radosti. Sú to úprimné vyznania obyčajného človeka.

Uplynulé obdobie prinieslo novinky aj vo vydávaní receptárov. Najprv za podpory Hlasu ľudu a novinárky Elenky Šrankovej vyšiel receptár spolku kysáčskych žien pod názvom Hlasľudovská kuchárka, a potom svetlo sveta uzrel aj receptár kulpínskych žien Bez raňajok ani krok a ďalšie vydanie receptára Spolku petrovských žien Takto to chutí po petrovsky 2.

O to, aby táto promócia nebola iba hovorové pásmo, postarala sa spevácka skupina Spolku petrovských žien za hudobného sprievodu Vladimíra Kováča a skupina dorastu na píšťalách a fujarista Michal Struhár.

V. Hudec

Foto: M. Pucovský

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs