Koľko nás je?

22.jan 2013

Republikový štatistický ústav sukcesívne zverejňuje údaje z posledného sčítania obyvateľstva, ktoré sa v Srbsku uskutočnilo v októbri 2011. Medzi týmito číslicami sa skrývajú spoľahlivé odpovede na viaceré naše otázky, predovšetkým na tú najčastejšiu: Koľko nás je? Nedávno zverejnené údaje o národnostnej štruktúre obyvateľstva prinášajú výsledky na úrovni jednotlivých obcí, o čom hovoríme aj v príspevkoch na stranách Našej témy. Ich spoločným menovateľom je skutočnosť – až na niektoré výnimky – že znepokojujúce demografické pohyby pokračujú a že je nás zasa trochu menej.

A. L.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs