Kollár spájal a ukazoval cestu

2.aug 2013
Starosta Mošoviec Ing. Peter Mojtek

Starosta Mošoviec Ing. Peter Mojtek

V Mošovciach, malej a históriou opradenej obci uprostred Turca, pod majestátnymi končiarmi Veľkej Fatry – Tlstou, Ostrou a Drienkom, sa v dňoch 26. až 28. júla 2013 stretli Mošovčania, mošovskí rodáci, cirkevní a štátni hodnostári, hostia z vojvodinskej, srbskej Lalite a poľského mestečka Kozy, aby si pripomenuli dve veľké jubileá. Mošovčania totiž tohto roku oslávili 780. výročie prvej písomnej zmienky o obci a 220. výročie narodenia Jána Kollára.

„Domovom každého človeka je vlasť, ale jeho kolískou je rodný kraj. Miesto, kde prežil svoje detstvo v kruhu najbližších, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Miesto, kde sa neustále s láskou vracia a s pohnutým úžasom skúmajú a hodnotia premeny prameniace z tvorivej práce predchádzajúcich generácií a súčasníkov. Prvý raz bola naša obec spomenutá v Listine uhorského kráľa Ondreja II. roku 1233. História Mošoviec dlhá 780 rokov je určitou analógiou života človeka. Sú v nej obdobia úspechov, rozkvetu, ale aj pádov, nešťastí, či sklamaní. Aj keď Mošovce vo svojich dejinách neboli veľkým politickým a hospodárskym sídlom, prostredníctvom schopných a obetavých ľudí vždy a v každom období vytvárali spoločenské a materiálne podmienky na svoj rozvoj, a tým sa stali prirodzeným centrom nášho regiónu,“ zdôraznil v sobotu 27. júla v ústrednom programe osláv na námestí starosta Mošoviec Ing. Peter Mojtek.

Docent PaedDr. Jozef Tatár, PhD., hovoril o Jánovi Kollárovi

Docent PaedDr. Jozef Tatár, PhD., hovoril o Jánovi Kollárovi

Pripomínanie si 220. výročia narodenia Jána Kollára (29. júl 1793 Mošovce) bolo pre docenta PaedDr. Jozefa Tatára, PhD., podnetom na inšpiratívny prejav, z ktorého vyberáme:

„Spomienka na nášho najvýznamnejšieho rodáka svedčí o tom, že jeho život a tvorba sa pre nás nestali len zaprášenou minulosťou, že Kollár ako národný, kultúrny, literárny, slovanský a európsky fenomén je pre nás inšpiratívny a v mnohom aj aktuálny. Kollárov odkaz si osvojili nielen Mošovčania v minulosti. Verím, že je tento človek, kňaz, básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, no aj jazykovedec, estetik a prekladateľ, autor myšlienky slovanskej vzájomnosti, svojím dielom stále živý aj dnes. Význam tejto osobnosti si uvedomovali aj ďalšie známe osobnosti Mošoviec. Napríklad s Kollárom rodinne zviazaná mošovská rodáčka – poetka a spisovateľka Anna Lacková-Zora, jeho prapraneter, ale aj Štefan Krčméry… Ján Kollár – významný básnik, veľký Slovan, humanista, stúpenec Komenského myšlienok, peštiansky evanjelický farár, ale i cestovateľ, patrí aj napriek životu „porasteného tŕním“ k osobnostiam prvej veľkosti, pre ktoré nie je cudzie tvorivé zanietenie, húževnatosť a sila charakteru. Jeho všeobjímajúci odkaz si zaslúži, aby sa ešte hlbšie dostal do nášho povedomia. Mošovský, turčiansky, slovenský, slovanský a európsky Kollár spájal a ukazoval cestu. Preto ho „slávme“ ako sa na „slávnych“ patrí.“

Nedeľné slávnostné bohoslužby v mošovskom evanjelickom kostole sa tiež niesli v znamení 220. výročia narodenia Jána Kollára. Farár Rastislav Stanček z Dolného Kubína vo svojej kázni hovoril hlavne o tridsaťročnom (1819 – 1849) neľahkom zápase Jána Kollára v Slovenskej evanjelickej cirkvi v Pešti. Liturgovali farárky Sidonia Horňanová z Modry-Kráľovej, Hilda Kolosiová-Fabulová z Budapešti, miestna farárka Andrea Cabadová a superintendent Evanjelickej cirkvi a. v. v Českej republike Marián Čop. V rámci služieb Božích odznelo aj recitačné pásmo z Pamätí z mladších čias života Jána Kollára.

J. Pucovský

Snímky: Peter Lúdik a autor

Počas služieb Božích v mošovskom evanjelickom kostole

Počas služieb Božích v mošovskom evanjelickom kostole

 Kyticu kvetov k pamätníku Jána Kollára položil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár (vľavo)


Kyticu kvetov k pamätníku Jána Kollára položil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár (vľavo)

 

ČESTNÍ OBČANIA MOŠOVIEC. Pri príležitosti osláv 780. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 220. výročia narodenia Jána Kollára sa 26. júla 2013 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konala slávnosť udelenia čestného občianstva obce Mošovce. Starosta Ing. Peter Mojtek toto vysoké ocenenie odovzdal profesorke Blažene Urbanovej-Šikurovej in memoriam z Prahy (prevzal ho jej syn Ján, prvý zľava), predsedovi Spoločnosti Jána Kollára z Prahy, docentovi MUDr. Miloslavovi Hroboňovi, CSc. (druhý zľava), redaktorovi týždenníka Hlas ľudu Jurajovi Pucovskému (tretí zľava), tajomníkovi Miestneho spoločenstva v Laliti Dušanovi Párnickému (štvrtý zľava) a Januszovi Barcikovi, riaditeľovi športového strediska v poľskom mestečku Kozy (piaty zľava).

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs