Silbaš

2.aug 2013

Do Silbaša koncom júla zavítali hostia zo Slovinska. Boli to členovia hasičského spolku Videm, ktorý pôsobí už 90 rokov. Osada Videm je inak neďaleko mesta Ptuj. Predseda hasičského spolku z Videma Srećko Primožić povedal, že už desať rokov navštevuje našu krajinu a že sa v spolku rozhodli nadviazať spoluprácu s požiarnickými spolkami v Srbsku. Na oslave 90. výročia založenia spolku vo Videme sa zúčastnili aj Silbašania a pri tej príležitosti podpísali zmluvu o spolupráci. V rámci spolupráce hasiči zo Slovinska pomohli kolegom zo Silbaša pri kúpe nákladných áut.

R. Kopčok

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs