Michal Kotiv zostal predseda

7.feb 2013

Minulú nedeľu v miestnostiach na ihrisku v Pivnici bola výročná a volebná konferencia FK Slávia. Na nej sa okrem užšieho vedenia zúčastnili aj členovia klubu, hráči, tréneri, fanúšikovia a hostia.

Na úvod zasadnutia predseda Michal Kotiv pozdravil všetkých prítomných, ktorí potom minútkou ticha vzdali poctu bývalým hráčom, ktorí umreli v minulom roku. Správu o minuloročnej činnosti podal predseda Kotiv, ktorý zdôraznil, že vedenie urobilo všetko, čo mohlo, aby zabezpečilo čím lepšie podmienky na dobré výsledky mužstva.

Športovým slovníkom povedané, minulý rok v Slávii mal dva rozdielne polčasy. V jarnej časti majstrovstiev mužstvo súťažilo v Novosadskej oblastnej lige, kde skončilo na poslednom mieste. O tom, čo sú príčiny vypadnutia z ligy, sa hovorilo už v lete. Je pravda, že najväčšiu vinu znášajú sami hráči, ktorých slabé výkony nemohli Slávii zabezpečiť obstátie.

V jeseň pivnické mužstvo opäť súťažilo v Medziobecnej lige Báčska Palanka – prvá trieda a obsadilo miesto v strede tabuľky, čo bol aj cieľ vedenia. Nebyť niekoľko nečakane stratených bodov na domácom trávniku výsledky mohli byť aj lepšie. Bodové saldo a nedostatok peňazí Pivničanom nedovoľujú, aby rozmýšľali o návrate do vyššej súťaže.

Pracovné predsedníctvo výročnej konferencie FK Slávia v Pivnici: Jaroslav Šuster, Michal Kotiv a Ján Šuster mladší (zľava)

Dobre bolo, že v Novosadskej oblastnej lige súťažili aj dorastenci Slávie, ktorí tiež skončili na poslednom mieste. Dostalo sa im však zadosťučinenie, že ich vyhlásili za najdisciplinovanejšie mužstvo, lebo mali najmenej žltých a červených kariet. Treba však povedať, že sa ani jeden dorastenec neprebojoval do prvého mužstva Slávie. Trénerom dorasteneckého mužstva bol Svetislav Stevanović-Limeni z Ratkova.

Finančnú správu za vlaňajší rok podal tiež predseda Kotiv a podčiarkol, že sa vedenie vynachádzalo všetkými možnými spôsobmi, aby zabezpečilo peniaze na riadnu činnosť klubu. Keďže Miestne spoločenstvo Pivnica nemá samozdanenie, finančná podpora z týchto prameňov sa ani nemohla očakávať. Preto vedenie pomoc hľadalo od obecných štruktúr, od domácich podnikateľov, ktorí pomohli hodne, pravda v rámci vlastných možností. Slávia taktiež zorganizovala súťaž vo varení baranieho paprikáša, nočný turnaj v malom futbale a peniaze získala aj zo vstupeniek, prenájmu predajne a vlastného bufetu. Celkové príjmy v minulom roku vynášali 1 234 936 dinárov.

Musíme spomenúť a pochváliť pekný úspech pionierov, ktorý v Obecnej lige Báčska Palanka v jesennej časti pod vedením trénera Miroslava Česka obsadili prvé miesto.

V tomto roku je cieľ Slávie, aby prvé mužstvo, ktoré trénuje Đuka Keravica, obsadilo miesto v strede tabuľky. Budú tiež pokračovať v práci s mladými futbalistami, lebo len tak si môžu zabezpečiť hráčske kádre pre budúcnosť. Plánujú vynoviť fasádu klubových miestností, opraviť ohradu okolo štadióna a vyvŕtať studňu na zavlažovanie trávnika. Finančným plánom je určené, že na tie účely budú potrebovať 1 300 000 dinárov. Veľkou väčšinou hlasov finančný plán bol schválený.

V diskusii pochválili prácu vedenia Slávie v minulom roku s menšími pripomienkami. Pri voľbe vedenia Michal Kotiv dostal podporu na opätovný mandát predsedu. Kotiv potom navrhol aj ostatných členov vedenia, v ktorom sú: podpredseda Michal Žigmund, tajomník Michal Pintír, športový riaditeľ Branislav Mirkov, Viliam Slavka, Đorđe Zbućnović, Miroslav Hemela, Miroslav Týr, Ján Šuster mladší, Miroslav Česko, Rastislav Šuster, Michal Kľúčik, Jaroslav Šuster a jeden hráč. Dozornú radu tvoria: Vojislav Ivančić (predseda), Ján Šuster starší a Ján Valentík.

Ján ŠUSTER

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs