Mladosť a pieseň

15.okt 2013

Mladosť a pieseň

O 40. FESTIVALE SLOVENSKÝCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ PADINA SPIEVA

V minulý víkend v Padine odznel jubilejný 40. ročník Festivalu slovenských ľudových piesní Padina spieva 2013. Význam tohto festivalu je v zachovávaní kultúrnych tradícií a odovzdávaní speváckeho a hudobného majstrovstva mladším generáciám.

Na záver programu všetci účastníci festivalu Padina spieva 2013 na javisku prijali poďakovania

Na záver programu všetci účastníci festivalu Padina spieva 2013 na javisku prijali poďakovania

O najkrajší hlas Padiny v preplnenej sieni Domu kultúry Michala Babinku v nedeľu 13. októbra súťažilo desať mladých spevákov: Ján Havran, Anna Hološová, Želislav Kukučka, Alenka Povolná, Pavel Ľavroš, Katarína Kadancová, Vladimír Halaj, Suzana Uhrinová, Vlastimír Povolný a Daniel Cicka. Organizátorom festivalu je DK M. Babinku a MOMS v Padine a finančne ho podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Kovačica, Miestne spoločenstvo Padina a početní sponzori. Na podujatí bolo aj hodne hostí, ako tých domácich, tak aj tých spoza chotára. Uvedieme niektorých: Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, ktorá sa v úvodnej časti programu aj prihovorila obecenstvu, Pavel Baláž, podpredseda MSS pre Banát. Festival otvoril Padinčan Ján Strehovský, jeden z prvých organizátorov tohto podujatia. Súťažná časť prebiehala v jednom kuse a účastníci v nej zaspievali po dve piesne za sprievodu slovenského ľudového orchestra  v zložení: primáš Pavel Tomáš ml. (husle), Emil Nemček ml. (harmonika), Ján Tomek (kontrabas), Ján Petráš (cimbal), Tatiana Jašková (husle), Michaela Marková (husle) a Ján Petrovič (viola), vedúci orchestra. Výkony sledovala tak odborná porota v zložení: Pavel Petrovič, Melisanda Fúseková a Pavel Tomáš st., ako aj porota obecenstva. Podľa ich rozhodnutia, tretiu cenu získala mladá speváčka Alenka Povolná, druhú si vyspieval Daniel Cicka a Vlastimír Povolný sa stal dvojnásobným víťazom – získal titul Najkrajší hlas Padiny a zožal i sympatie obecenstva. Osobitná komisia, v ktorej boli Anna Imrová, Zuzana Taľčíková a Pavel Petráš, mala za úlohu odmeniť ľudový kroj. Podľa ich rozhodnutia najkrajší a najautentickejší ženský kroj mala Anna Hološová, kým sa cena za najkrajší mužský kroj dostala do rúk Danielovi Cickovi.

Na festivale pred vyhlásením víťazov vystúpili aj hostia, ktorí v uplynulých ročníkoch tohto podujatia získali nejaké ceny. Boli to: Pavel Bílek (účastník Stretnutia v pivnickom poli v rokoch 1971 a 1972), Pavel Ľavroš (roku 1973 zvíťazil na festivale Padina spieva), Mariana Grnčová (víťazka festivalu v rokoch 1989 a 1993) a Pavel Hološ (víťaz festivalových ročníkov 2002 a 2003). Úspešnou moderátorkou bola Jana Kováčová.

Záverom treba poznamenať, že jubilejný 40. ročník festivalu Padina spieva odznel i v umeleckej, i v organizačnej stránke na výbornú.

                                                                                            A. Chalupová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs