Ste krajinou zaujímavou

15.okt 2013
Mgr. Peter Kolník

Mgr. Peter Kolník

OPÝTALI SME SA ZA VÁS: MGR. PETER KOLNÍK, KLUB FIJET SSN, BRATISLAVA

Novosadský turistický veľtrh mal ozaj mnohé zložky: výstavnú, predajnú, odbornú, prednáškovú… Jeho osobitnou časťou bola vydarená dielňa zástupcov turistických kancelárií regiónu, tiež stretnutia našich a stredoeurópskych novinárov píšucich o cestovnom ruchu. Jedným z nich je i Mgr. Peter Kolník, predstaviteľ mesta Bratislavy, tiež podpredseda klubu FIJET Slovenského syndikátu novinárov. Predstaviteľa združenia slovenských novinárov píšucich o cestovnom ruchu sme sa opýtali:

– Kedy ste boli naposledy u nás a aké dojmy si odnášate z tohto pobytu?

– Som v Srbsku vlastne  prvýkrát. To je tá irónia, že Juhosláviu máme všetci zafixovanú hlbšie, i to ako konglomerát štátov, dnes, samozrejme, samostatných, lebo sa historicky udalosti vyvinuli tak, ako sa vyvinuli. Dnes je teda Srbsko samostatným štátom a som veľmi rád, že som ho mohol navštíviť. Priznávam sa, že ako väčšina Slovákov mám skúsenosti s návštevou len tej prímorskej časti niekdajšej Juhoslávie, Chorvátska, prípadne Čiernej Hory. Srbskom som mimoriadne milo prekvapený, pretože sme tu videli niekoľko kultúrnych pamiatok, ktoré nás ozaj oslovili. Sú  napríklad aj z čias tej niekdajšej spoločnej histórie Rakúsko-Uhorska, toho útvaru historického. Zvlášť nás oslovilo, že tu sa ozaj na kultúru kladie veľký dôraz. Srbsko je ako krajina iste veľmi zaujímavá. Máme tú česť poznať len Vojvodinu počas týchto pár dní, ktoré tu strávime a u vás prežívame. Ale napriek tomu si veľmi jednoducho človek vie o vás urobiť obraz. Ľudia sú veľmi srdeční, lebo tá slovanská nátura sa nedá, pravda, zaprieť. V istých momentoch je tu i tá blízkosť jazyková, takže to všetko sú atribúty, ktoré sú nám veľmi, veľmi blízke.

                                                                  O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs