Ako ku kvalitnejšiemu umeleckému prednesu?

15.okt 2013

Seminár pre nádejných recitátorov v Petrovci

Koordinátorka seminára Miluška Anušiaková-Majerová predstavuje školiteľov prvého recitačného seminára v Petrovci

Koordinátorka seminára Miluška Anušiaková-Majerová predstavuje školiteľov prvého recitačného seminára v Petrovci

Novinkou v našom kultúrnom živote je i prvý seminár pod názvom Krajanská tvorivá dielňa pre mladých recitátorov a pedagógov pracujúcich s deťmi a mládežou. Konal sa v dňoch 11. a 12. októbra v sieni Domu Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka a v priestoroch ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Hosťami seminára a zároveň školiteľmi boli dvaja profesori z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Do Petrovca prišiel rozdeliť sa so svojimi bohatými skúsenosťami Juraj Sarvaš, známy herec, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg. Je to špičkový predstaviteľ umeleckého prednesu a toho času pracuje i v rámci súkromného poetického štúdia v Bratislave. Druhým profesorom na seminári bol Ľuboslav Majera, náš uznávaný a často oceňovaný režisér, ktorý okrem na bystrickej Akadémii umení hereckú tvorbu prednáša aj na Akadémii umení v Novom Sade.

Časť účastníkov na začiatku krajanskej tvorivej dielne

Časť účastníkov na začiatku krajanskej tvorivej dielne

Seminár prilákal nielen pedagógov a žiakov petrovského gymnázia, ale aj nadaných recitátorov so svojimi profesormi z Kulpína, Pivnice, Hložian, Erdevíka a Petrovca. Do Petrovca pricestovali aj hostia zo zahraničia, presnejšie z chorvátskeho Iloka so svojím učiteľom Vladkom Miksádom. Celé piatkové poobedie účastníci seminára strávili s profesorom Sarvašom a venovali sa poézii, z čoho mali prekrásny zážitok. Sobota bola vyhranená pre pracovné dielne. Účastníci pracovali v dvoch skupinách a každý z profesorov s nimi pracoval na konkrétnom texte, na určenej básni. Okrem toho zaoberali sa otázkami, ako vybrať báseň, aby bola primeraná veku, čo s básňou, metaforou, pauzou, tempom, ako usporiadať dynamiku, či logickú myšlienku. A ako so všetkými týmito elementmi funkčne narábať.

Koordinátorka seminára Miluška Anušiaková-Majerová nám prezradila, že tento matičný seminár mohli realizovať predovšetkým vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj tento seminár záverom mal prezentačnú časť, hodnotenie dielní, otázky a návrhy.

J. Čiep

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs