Podnet na vynovenie techniky

15.okt 2013
Zo stredajšieho podpisovania zmlúv v Zhromaždení AP Vojvodiny

Zo stredajšieho podpisovania zmlúv v Zhromaždení AP Vojvodiny

ÚVERY NA KÚPU POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV

Pri príležitosti podpísania zmlúv medzi Pokrajinským fondom pre rozvoj poľnohospodárstva s užívateľmi úverov na kúpu nových prívesov v Zhromaždení APV sa 9. októbra konala svojrázna slávnosť.

Podpísaných je 50 zmlúv na kúpu prívesných poľnohospodárskych strojov. Účastníkom podujatia sa prihovorili József Szabó, riaditeľ Pokrajinského fondu pre rozvoj poľnohospodárstva, a jeho námestník Stojan Marinković. Ako uviedli, fond na tieto účely schválil 164 žiadostí v hodnote 1 031 932 eur.

Od roku 2001, keď Pokrajinský fond pre rozvoj poľnohospodárstva vznikol, schválili celkovo okolo 2 300 úverov v hodnote 16,3 milióna eur.

Na začiatku tohto roku Pokrajinský fond pre rozvoj poľnohospodárstva vypísal päť úverových liniek: na rekonštrukciu sústav pre zavlažovanie, na kúpu včelích rojov, nových úľov a vybavenia vo včelárstve, na založenie viacročných sadeníc vínnej révy a kúpu vybavenia vo vinohradníctve, na skleníky, ako i na kúpu prívesnej a pohonnej poľnohospodárskej techniky.

Ináč záujem poľnohospodárov z Vojvodiny o úvery fondu je spravidla veľký. Počas roku prišlo až 575 prihlášok, ktorými sa požadovalo viac ako 6 miliónov eur. Fond z toho mohol schváliť 330 úverov v hodnote 2 589 165 eur. Na všetky úverové línie v roku 2013 je naplánovaných 2 703 581 eur.

E. Š.

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs