Sondy do bytov

15.okt 2013
Nový Sad: ako sa v meste býva?

Nový Sad: ako sa v meste býva?

To prinášanie vždy nových informácií sa stalo pravidlom. V  prvej dekáde októbra svetlo sveta uzrel ďalší zväzok Republikového štatistického ústavu (RŠÚ) zaoberajúci sa dôkladnejšie bytovými jednotkami podľa počtu osôb a domácností. Ide o širšie údaje z predvlaňajšieho sčítania týkajúce sa bytových jednotiek podľa obcí a miest, z ktorých si zvlášť treba všímať   priemernú rozlohu bytu  na obyvateľa.

V dome či byte trávime najväčšiu časť času, tam  najviac i oddychujeme, vo dne alebo v noci. V Srbsku je celkovo 2 423 208 bytov. V ich 527 270 býva po jedna osoba, v 609 228 po dve osoby, v 459 719 bytov po tri, kým sú po štyri osoby v  441 108 bytoch. V porovnaní s predošlým sčítaním stúpol počet bytov, v ktorých  je po jedna osoba, dve alebo tri osoby, zmenšil sa tých, v ktorých žije štyri, päť alebo viac osôb. Najvýraznejšiu účasť bytov s jedným bývajúcim má obec Crna Trava, kde tieto tvoria až 40,7 percenta celkového počtu. Podobný prípad je aj v belehradských obciach Vračar, Stari grad a Savski venac, kde v takmer každom treťom byte žije len po jedna osoba.

Keď ide o domácnosti, tak je v 98,2 percenta prípadov alebo v 2 378 849 bytov po jedna domácnosť, kým sú po dve v 41 096 bytoch. Tri alebo viac domácností sú len v 3 263 bytoch (domoch). V porovnaní s rokom 2002 viac je bytov s jednou domácnosťou, menej tých s dvoma alebo troma.

Priemerná rozloha bytu na osobu je okolo 25 štvorcových metrov. Zo 667 559 bytov vo Vojvodine najviac ich je rozlohy 20 do 30 štvorcových metrov na osobu: 173 523. Na druhom mieste sú tie veľkosti od 10 do 20 štvorcových metrov, ktorých je 147 684, na treťom sú byty od 40 do 60 štvorcových metrov na osobu: 121 515. Vo Vojvodine je priemerná rozloha bytov na osobu 28,4 štvorcového metra a je tu i najväčší počet bytov väčších od 60 metrov na osobu – 105 235. Celkovo ich je v Srbsku 285 082.

Podľa regiónov najtesnejšie je ľuďom v Šumadiji a v západnom Srbsku, kde  priemerná rozloha bytového priestoru na osobu je necelých 24 štvorcových metrov. Je tam i najviac bytov rozlohy do desať štvorcových metrov na osobu: 30 191 z ich celkového počtu 94 341. Najhustejšie obývané byty sú v obciach, ako Tutin, Sjenica, Novi Pazar, Priboj, Trgovište. Najviac štvorcových metrov bytového priestoru na osobu majú obyvatelia Báčskeho Petrovca, Sečnja, Žitišta, Malého Crnića i Kanjiže, kde takmer každý štvrtý byt má priemernú rozlohu na osobu po 60 štvorcových metrov, alebo dokonca aj viac.

Isteže by bolo zaujímavé dať uvedené údaje aj do súvislosti so stupňom ekonomickej vyvinutosti konkrétneho prostredia, tradičných zvykov, migračných pohybov, vekovej štruktúry obyvateľstva. To ale treba nechať do vena nie toľko pracovníkom v štatistike, koľko demografom, ekonómom a sociológom.

                                                               O. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs