Detský týždeň v Pivnici

15.okt 2013

Počas Detského týždňa v pivnickej základnej škole bolo rušno.

Druháci pred školou počas Detského týždňa

Druháci pred školou počas Detského týždňa

Žiaci nižších ročníkov maľovali kriedami na chodník na tému Môj domáci miláčik. Zorganizovali aj akciu zbierania starého papieru. Tieto akcie majú na škole už dva roky v rámci ekologických projektov a každoročne aj počas Detského týždňa. Aktivita žiakov je súťažného charakteru, teda po jej skončení sa vyhlasuje a aj odmení najúspešnejšia trieda, teda tá ktorá nazbierala najviacej papieru. Po predaji nazbieraného papiera sa dostáva finančný zisk, ktorý usmernňujú na kúpu vyučovacích prostriedkov do školy. Okrem spomenutých aktivít usporiadali aj výstavu domácich miláčikov v škole a bolo to zaujímavé a zábavné pre všetky deti. Ďalej sa žiaci ZŠ 15. októbra z Pivnice zúčastnili na slávnostnom prijatí prvákov u predsedu Báčskopalanskej obce, ktoré bolo v stredu 9. októbra. Odznel aj kultúrno-umelecký program a žiaci zasadili stromok generácie. Počas Detského týždňa každá trieda vypracovala plagát na tému detských práv ako aj záväzkov. Všetky tieto plagáty budú zaradené do jedného spoločného vypracovaného na úrovni školy. Vo štvrtok 10. októbra realizovali v pivnickej škole prijatie prvákov do Detského zväzu. Program pri tejto príležitosti pripravili starší žiaci. Obec Báčska Palanka tiež v ten deň zorganizovala tuná stretnutie so spisovateľmi pre deti, podobne ako aj v iných prostrediach obce. Detský týždeň uzavreli detských bábkovým divadlom pre žiakov nižších ročníkov ako aj pre škôlkarov.

K. Gažová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs